Hae keskon vuosiraportista 2017

Rakentamisen
ja talotekniikan kauppa

”Haemme voimakasta kasvua Pohjois-Euroopan rakentamisen ja talotekniikan kaupasta ja tarjoamme asiakkaillemme parhaan monikanavaisen asiakaskokemuksen.”

Jorma Rauhala, pääjohtajan sijainen, rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialajohtaja

Olemme rautakauppamarkkinoilla Pohjois-Euroopan johtava toimija. Haemme kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoin. Strategian keskiössä on monikanavaisen asiakaskokemuksen kehittäminen. 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa tarjoamme rautakaupan ja teknisen kaupan tuotteiden lisäksi kattavat monikanavaiset palvelut rakentamiseen, remontoimiseen ja talotekniikkaan niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaillekin.

Palvelemme asiakkaitamme K-Raudan, Onnisen, Byggmakkerin, K-Senukain ja OMA:n brändeillä ja toimimme yhteensä kahdeksassa maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Valko-Venäjällä.

4,5 miljardin euron liikevaihdostamme 51 % tulee Suomen ulkopuolelta ja 68 % vähittäismyynnistämme tulee yritysasiakasliiketoiminnasta.

Fokus ydinliiketoiminnan kasvattamiseen

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa selkeytimme ja fokusoimme toimintaamme vuonna 2017 myymällä K-maatalous-liiketoiminnan, Askon ja Sotkan huonekalukaupan liiketoiminnan ja suuren osa Konekeskon liiketoiminnasta. 16.2.2018 tiedotimme luopuvamme Venäjän rautakaupasta. Kiinteistöjen omistusoikeus siirtyy ostajalle vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon aikana.

Keväällä 2017 yhdistimme K-Rauta- ja Rautia-ketjut uudeksi K-Rauta-ketjuksi.

Keväällä 2017 yhdistimme K-Rauta- ja Rautia-ketjut uudeksi K-Rauta-ketjuksi, joka on Suomen markkinajohtaja maan kattavimmalla verkostollaan. Laajensimme Onninen Express -myymäläverkostoa Suomessa Loimaalle, Iisalmeen, Varkauteen ja Helsingin Viikkiin. K-Raudan ja Onninen Expressin toimimisesta samoissa tiloissa haetaan kokemuksia Loimaalla ja Jönköpingissä.

Kesko Senukain toiminta-alueella Baltiassa kauppaverkostoa uudistetaan K-Senukai-konseptin mukaiseksi.

Kehitystyö alan parhaiden digitaalisten palveluiden saavuttamiseksi eteni kolmessa Center of Excellence -yksikössä Tukholmassa, Vilnassa ja Vantaalla. Avasimme muun muassa uudet verkkokaupat Onniselle ja K-Raudalle Suomessa.  

Rakentamisen ja remontoinnin tekee yhä useammin ammattilainen

Globaalit megatrendit ohjaavat strategiaamme: sääntelyn lisääntyessä ja alan teknistyessä yhä useampi kuluttaja ulkoistaa remontoinnin ja rakentamisen ammattilaisille.

Myös elintason nousu, kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen lisäävät ammattilaisten osuutta kaikesta rakentamisesta ja remontoinnista. Verkkokauppa ja digitaaliset palvelut ovat luonteva osa kaikkea kaupan alan toimintaa.

Lupaamme yritysasiakkaillemme ”lisää aikaa työntekoon”.

Strategiamme keskiössä on paras monikanavainen asiakaskokemus. Lupaamme yritysasiakkaillemme ”lisää aikaa työntekoon” ja tekevämme kuluttaja-asiakkaidemme remontoinnista, rakentamisesta ja rautakauppa-asioinnista ”yllättävän helppoa”.

Haluamme omalta osaltamme parantaa yritysasiakkaidemme oman työn tuottavuutta syventämällä yhteistyötä kumppaniemme kanssa ja tarjoamalla heidän tarpeisiinsa parhaiten soveltuvia ratkaisuja esimerkiksi logistiikan ja valikoimien osalta. Onnisen ja rautakaupan ketjujen yhteisten asiakkaiden palvelua kehitetään niin, että asiakas saa tehokkaiden yhteisten toimintojemme kautta meiltä enemmän pienemmällä vaivalla. Pääosa yritysasiakkaista koostuu rakennusalan yrityksistä ja teknisistä urakoitsijoista, mutta niiden lisäksi Onnisen asiakkaita ovat teollisuus, infrarakentaminen ja jälleenmyyjät.

Kuluttaja-asiakkaillemme haluamme tarjota yhä enemmän kokonaisratkaisuja.

Kuluttaja-asiakkaillemme haluamme tarjota yhä enemmän kokonaisratkaisuja, kuten alusta loppuun suunniteltuja ja toteutettuja remonttiprojekteja, joiden toteuttamista tuetaan kattavilla alan parhailla digitaalisia palveluilla. Haluamme luoda ekosysteemin, jossa remonttia tarvitsevat kuluttaja-asiakkaat ja remontteja toteuttavat ammattiasiakkaamme kohtaavat avullamme.

Vapaa-ajan kauppa

Myös vapaa-ajan kauppa kuuluu rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialaan. Sen ketjuja ovat Intersport, Budget Sport, The Athlete’s Foot ja Kookenkä.

Konekauppa 

Konekesko maahantuo ja markkinoi maatalous- ja ympäristökoneita Suomessa sekä maatalous-, maarakennus- ja metsäkoneita Baltiassa. Vuonna 2017 Kesko myi 45 %:n osuuden Baltian konekaupan maayhtiöistään Danish Agro -konsernille ja sopi optiosta laajentaa omistus koskemaan Konekeskon Suomen maatalouskoneliiketoimintaa.

Megatrendit ja strategiset painopisteet

Megatrendit tukevat strategiaa

 • Rakentaminen ja remontointi teknistyy, sääntely lisääntyy
 • Kuluttajat ulkoistavat yhä useammin rakentamisen ammattilaisille
 • Korjausrakentamisen tarve kasvaa
 • Elintason nousu lisää palvelujen käyttöä
 • Monikanavainen asiakaskokemus entistä tärkeämpi

Strateginen tavoite

Mitä teemme

 • Vahvistamme asemaamme Pohjois-Euroopan markkinoilla tarjoamalla parhaan asiakaskokemuksen
 • Jatkamme fokusoitumista ydinliiketoimintaan ja sen kannattavaan kasvattamiseen Pohjois-Euroopan vakailla ja kasvavilla markkinoilla sekä orgaanisesti että yritysostoin. 
 • Tarjoamme yritysasiakkaille voittavan asiakaskokemuksen ja ainutlaatuisen kumppanuuden - "enemmän aikaa työntekoon"

 • Onnisen ja rautakaupan ketjujen yhteisten asiakkaiden palveleminen yhä tehokkaammalla logistiikalla, kattavalla myymäläverkostolla sekä tuotteistetuilla palveluilla.

 • Vahvat panostukset monikanavaiseen asiakaskokemukseen investoimalla verkkokauppaan, kauppaverkostoon ja myyjien ammattitaitoon.

 • Tarjoamme kuluttaja-asiakkaille helpoimman asioinnin ja kattavimmat kokonaisratkaisut monikanavaisesti - "yllättävän helppoa"

 • Rakennamme kilpailuetua rautakauppa-asiointia helpottavilla palveluilla ja luomalla ekosysteemin palvelemaan kuluttaja-asiakkaiden remonttien toteuttamista yritysasiakkaidemme kautta. Tätä varten on luotu erityinen Remonttipalvelu-konsepti.
 • Investoimme myyjien valmentamiseen ja uusiin myynnin toimintamalleihin ja työkaluihin.
 • Vahvistamme tuotetarjontaa erityisesti omien merkkien kautta.
 • Verkkokaupan ja digitaalisten palveluiden voimakas kehitys
 • Onnisen uusi verkkokauppa lanseerattiin Suomessa ja Ruotsissa vuonna 2017 ja laajennetaan muihin maihin vuonna 2018.
 • Verkkokauppoja kehitetään kansainvälisesti kolmessa Center of Excellencessä Ruotsissa, Suomessa ja Liettuassa.
 • Digitaalista asiointia helpottavia työkaluja ovat muun muassa 2017 julkaistu Remonttimestari-app ja keväällä 2018 julkaistava OnniApp-sovellus, joka helpottaa asiointia Onninen Express -myymälässä.
 • Kannattavuuden parantaminen sekä synergioiden varmistaminen kaikissa toimintamaissa
 • Rakentamisen ja talotekniikan kaupan tavarakaupan uusi yhteinen yksikkö vastaa sekä Onnisen että rautakaupan ketjujen hankinnasta, valikoimista sekä toimitusketjun hallinnasta kansainvälisesti.
 • Myös muut yhteiset toiminnot tukevat maayhtiöitä ja synergioita syntyy erityisesti hankinnassa, logistiikassa, kauppapaikoissa ja ICT-ratkaisuissa.
 • Ruotsissa ja Puolassa on käynnissä ohjelmat erityisesti kannattavuuden parantamiseksi.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa lukuina

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa lukuina
Lukumäärä Myynti (proforma)(alv 0 %)*,
milj. €
Vähittäismyynti ja kauppojen lukumäärät 2017 2016 2017 2016
K-Rauta ja Rautia 136 139 1 033 1 006
Rautakesko Yrityspalvelu - - 248 225
Onninen, Suomi 53 50 829 780
Intersport** 56 58 188 192
Budget Sport** 11 11 45 48
The Athlete’s Foot** 7 3 4 1
Kookenkä** 37 38 32 32
Konekesko, Suomi - - 95 144
Muut 35 34 17 18
Suomi yhteensä 335 333 2 491 2 445
K-Rauta, Ruotsi 17 20 200 217
Onninen, Ruotsi 18 17 201 234
Byggmakker, Norja 82 80 642 659
Onninen, Norja 25 26 291 284
Muut Pohjoismaat yhteensä 142 143 1 334 1 394
K-Senukai, Liettua 22 22 369 350
K-Rauta ja K-Senukai, Viro 8 8 88 92
K-Rauta ja K-Senukai, Latvia 9 8 55 48
Onninen, Baltia 15 15 69 60
Konekesko, Viro - - 44 46
Konekesko, Latvia - - 46 35
Konekesko, Liettua - - 45 50
Baltia yhteensä 54 53 717 682
K-Rauta, Venäjä*** 14 13 184 174
OMA, Valko-Venäjä 17 16 120 101
Onninen, Puola 35 36 218 190
Venäjä, Valko-Venäjä ja Puola yhteensä 66 65 522 465
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ulkomaat yhteensä 262 261 2 573 2 541
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 597 594 5 063 4 986
* Proforma-vertailuluvut on laskettu havainnollistamaan tilannetta, jossa 2016 aikana toteutuneet yrityshankinnat (Onninen) sekä 2016 ja 2017 aikana toteutuneet yritysmyynnit (Intersport Venäjä, K-maatalouden liiketoiminta sekä Asko ja Sotka -huonekalukauppa) olisivat toteutuneet 1.1.2016.
** Sisältää verkkokaupan. Lisäksi rautakaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.
*** 16.2.2018 tiedotimme luopuvamme Venäjän rautakaupasta.
Rakentamisen ja talotekniikan kaupan avainlukuja 2017 2016
Liikevaihto Milj. € 4 486 4 100
Liikevoitto Milj. € 154,7 60,8
Vertailukelpoinen liikevoitto Milj. € 95,8 97,9
Vertailukelpoinen liikevoitto liikevaihdosta % 2,1 2,4
Investoinnit Milj. € 80 452
Sidottu pääoma keskimäärin Milj. € 1 129 1 000
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto % 8,5 9,8
Henkilökunta keskimäärin 13 662 12 743
Kiinteistöt 2017 2016
Omistuskohteet, pääomat Milj. € 329 342
Omistuskohteet, pinta-ala 1 000 m2 393 421
Vuokrakohteet, vuokravastuu Milj. € 786 791
Vuokrakohteet, pinta-ala 1 000 m2 1 115 1 251

Kilpailuedut

 • Asiakastarpeisiin perustuvat ketjukonseptit ja palvelukokonaisuudet
 • Eri asiakasryhmien palveleminen samasta myymäläverkostosta
 • Verkkokaupan, sähköisten palveluiden ja kattavan myymäläverkoston tehokas yhteistoiminta
 • Ammattitaitoinen asiakaspalvelu myymälässä ja sähköisissä kanavissa
 • Tunnetut ja luotetut toimijat, kauppaketjut ja tuotebrändit
 • Tehokas hankinta ja logistiikka

Omat merkit vuonna 2017

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa on yhteensä noin 26 600 omien merkkien tuotetta. Näistä suurimmat ovat:

 • Cello noin 6 100 tuotetta, sarjassa lisäksi Cello-keittiöt Suomessa
 • PROF noin 5 500 tuotetta
 • FXA noin 2 900 tuotetta
 • Onnline noin 8 600 tuotetta

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan ketjut

K-Rauta

K-Rauta haluaa tehdä rakentamisesta, remontoinnista ja rautakauppa-asioinnista yllättävän helppoa ja antaa yritysasiakkaille lisää aikaa työntekoon. K-Rauta tarjoaa rakentamisen, remontoinnin, pihan ja puutarhan sekä sisustamisen ja kodin kalustamisen tuotteet ja palvelut kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Suomessa kaikissa K-Raudoissa toimii kauppiasyrittäjä. K-Raudalla on Suomessa 136 ja Ruotsissa 17 kauppaa.

Byggmakker

Byggmakker on Norjan johtavia rautakauppatoimijoita, joka tarjoaa koko maan kattavan kauppaverkoston ja erittäin vahvan yritysasiakasosaamisen. Lähes kaikki Byggmakker-kaupat toimivat kauppiasmallilla. Byggmakkerilla on 82 kauppaa.

K-Senukai

K-Senukain kaupat tarjoavat Baltiassa asiakkailleen laajat non-food-tuotteiden valikoimat painottuen erityisesti rakentamiseen ja asumiseen liittyviin tuotteisiin. Yhteensä K-Senukain kauppaverkostoon kuuluu 39 kauppaa.

OMA

OMA on Valko-Venäjän suurin rautakauppaketju 17 kaupallaan.

Rautakesko Yrityspalvelu

Rautakesko Yrityspalvelun asiakkaita ovat valtakunnalliset ja suuret alueelliset rakennusliikkeet, kiinteistöhuoltoyhtiöt, taloteollisuus ja muut yritysasiakkaat. Yrityspalvelun vahvuutena ovat laajat rautakauppatuotteiden valikoimat ja kiinteä yhteistyö K-Rauta-verkoston kanssa, jonka kautta varastotoimitukset kulkevat.

Onninen

Onninen ja Onninen Express -myymälät palvelevat yritysasiakkaita. Onninen toimittaa tuotteita ja palvelukokonaisuuksia urakoitsijoille, teollisuudelle, infrarakentamiseen ja jälleenmyyntiasiakkaille.  Asiakkaat voivat noutaa päivittäin tarvittavat tuotteet Onninen Express -myymälän valikoimasta. Onninen Express -myymälöitä ja Onnisen myyntipisteitä on Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa. Niitä on yhteensä noin 150.

Elfin-ketjun toimintaan kuuluu noin 220 itsenäistä sähköurakoitsijaa, joiden kanssa Onninen toimii yhteistyössä ympäri Suomen.

Hanakat-ketju on noin 80 itsenäisen LVI-yrittäjän muodostama jälleenmyyntiverkosto Suomessa.

Elfag-ketju on yksi Norjan suurimmista sähköurakoitsijaketjuista, johon kuuluu noin 140 yritysjäsentä.

Konekesko

Konekesko maahantuo ja markkinoi maatalous- ja ympäristökoneita Suomessa sekä maatalous-, maarakennus- ja metsäkoneita Baltiassa. Konekesko Oy:llä on tytäryhtiöt Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

 

Vapaa-ajankaupan ketjut

Intersport, Intersport.fi

Intersport on Suomen urheilukaupan markkinajohtaja, joka työllistää yhdessä kauppiasyrittäjien kanssa lähes 1 000 henkeä 55 kaupassa ja verkkokaupassa. Ketjun menestys perustuu urheilu- ja vapaa-ajan tuotteiden laajoihin valikoimiin, hyvään palveluun, laadukkaisiin tuotteisiin, monipuolisiin huoltopalveluihin sekä asiantuntevaan asiointiin niin kaupassa kuin verkossakin.

Budget Sport, Budgetsport.fi

Budget Sport -kauppoja on kymmenen eri puolilla Suomea. Kauppojen tavoitteena on tarjota asiakkailleen urheilukaupan tuotteita nopeammin, helpommin ja edullisemmin kuin kilpailijansa. Monipuolinen verkkokauppa täydentää asiakaskokemuksen.

The Athlete’s Foot, theathletesfoot.fi

The Athlete’s Foot toimii urheilullisten vapaa-ajanjalkineiden, sneakereiden sekä vaatteiden jälleenmyyjänä. Ketju edustaa maailman tunnetuimpia urheilumerkkejä sekä -malleja ja haluaa tukea asiakkaidensa intohimoa urheiluun ja tuoda tyyliä heidän elämäänsä. Ketjulla on Suomessa kuusi kauppaa ja verkkokauppa.

Kookenkä, Kookenka.fi

Kookenkä on Suomen suurin koko perheen kenkäkauppaketju. Ketjun 36 myymälää ja verkkokauppa kattavat koko maan.

 

Markkinat ja markkinaosuudet

Rauta- ja sisustuskaupan markkinat maittain, niiden kehitys edelliseen vuoteen verrattuna (vähittäiskauppa, alv 0 %) sekä markkinaosuus ja pääkilpailijat
Markkina-alue Markkinan koko ja sen kehitys Markkinaosuus Pääkilpailijat
Suomi 3,2 mrd. euroa (+2,8 %), (RaSi ry) 41 % (RaSi ry) STARK, S-ryhmä ja Bauhaus
Ruotsi 5,3 mrd. euroa (+4,8 %)* 4 %* Byggmax, Bauhaus, XL Bygg, Woody, Beijer  
Norja 5,0 mrd. euroa (+3,1 %)* 13 %* Optimera, Mestergruppen, Maxbo, Coop
Viro 0,4 mrd. euroa (+8,4 %)* 23 %* Bauhof, Ehitus ABC, Espak, Bauhaus
Latvia 0,5 mrd. euroa (+11,3 %)* 12 %* Depo DIY, Kursi
Liettua 0,6 mrd. euroa (+6,5 %)* 30 %* Ermitazas, Moki-Vezi, Depo DIY
Valko-Venäjä 1,1 mrd. euroa (+6 %)* 11 %* Mile, Materik ja Praktik

*Keskon oma arvio

Teknisen tukkukaupan markkinat maittain, niiden kehitys edelliseen vuoteen verrattuna (vähittäiskauppa, alv 0 %) sekä markkinaosuus ja pääkilpailijat
Markkina-alue Markkinan koko ja sen kehitys Markkinaosuus Pääkilpailijat
Suomi 2,1 mrd. euroa (+5,1 %), (STK, LVI-TEK)

37 % (STK, LVI-TEK)

Ahlsell, LVI Dahl, SLO, Rexel
Ruotsi 3,8 mrd. euroa (+8,9 %) (SEG, RGF) 5 % (SEG, RGF) Ahlsell, Dahl, Elektroskandia
Norja 1,3 mrd. euroa (+4,2 %), (EFO, sähkötekninen kauppa) 20 % (EFO)  Ahlsell, Elektroskandia, Solar
Puola 4,7 mrd. euroa (+5,0 %)* 5 %* Tadmar (Saint Gobain), BIMs (GC), Sonepar, W.E.G (Würth)
Viro 0,3 mrd. euroa (+10,4 %)* 13 %* FEB (Ahlsell), SLO, W.E.G (Würth)
Latvia 0,4 mrd. euroa (+16,2 %)* 4 %* Sanistal, EVA-SAT, SLO

Liettua

0,5 mrd. euroa (+9,6 %)* 3 %* Sanistal, Dahlgera (Dahl) ja Elektrobalt (Würth), SLO

* Keskon oma arvio

Vapaa-ajankaupan markkinat Suomessa, niiden kehitys edelliseen vuoteen verrattuna (vähittäiskauppa, alv 0 %) sekä markkinaosuus ja pääkilpailijat
Markkina Markkinan koko ja sen kehitys Markkinaosuus Pääkilpailijat
Urheilukauppa Noin 0,9 mrd. euroa (+1,6 %) (Tilastokeskus) Intersport, Budget Sport, The Athlete's Foot ja Kesport
28 %* 
Stadium, XXL, Sportia, Top Sport
Jalkinekauppa Noin 0,3 mrd. euroa (-1,2 %), (TMA ja Keskon oma arvio) Kookenkä ja Kenkäexpertti
10 %*
Muut erikoisliikkeet, tavaratalot, hypermarketit, urheilukaupat ja verkkokaupat

 * Keskon oma arvio