Hae keskon vuosiraportista 2017

Kauppapaikat

Kauppapaikkaverkosto on K-ryhmän strateginen kilpailutekijä. Se luo mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiselle sekä myynnin ja asiakastyytyväisyyden kasvattamiselle ja tukee verkkokauppaa.

Kauppapaikat jaetaan neljään ryhmään: strategisiin kohteisiin, peruskohteisiin, realisointikohteisiin ja kehityskohteisiin.

Strateginen kohde:
 • Kesko haluaa omistaa
 • Vuonna 2017 kohteista strategisia oli 74 % (64 %)
 • Liiketoiminnan kannalta merkittävä kohde, kuten vähittäiskaupan suuryksikkö tai suuryksiköksi kehitettävissä oleva kohde
Peruskohde:
 • Kesko omistaa, mutta voidaan myydä ja vuokrata takaisin
 • Vuonna 2017 kohteista peruskohteita oli 20 % (28 %)
Realisointikohde:
 • Tilat, joille Keskon liiketoiminnalla ei ole enää käyttöä
Kehityskohde:
 • Tontit ja kiinteistöt, joiden suunniteltu käyttö edellyttää kiinteistökehitystoimintaa

Omistuskohteiden
jakauma, €

Kauppapaikkainvestoinnit

Vuonna 2017 Keskon kauppapaikkainvestoinnit olivat 256 (217) milj. euroa.

Kasvumme kannalta keskeisiä investointikohteita ovat:

 • Päivittäistavarakaupassa K-Market-verkoston kasvattaminen ja uudistaminen, sekä K-Supermarket-verkoston laajentaminen
 • Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa K-Rauta-verkostoa uudistetaan kaikissa toimintamaissa
 • Investoimme niihin tiloihin, joita tarvitaan omaan tai sitä tukevaan liiketoimintaan


Vuoden 2017 lopussa merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat:

 • Kahdeksan K-Supermarketia Suomessa
 • Yksi K-Rauta Suomessa ja yksi Ruotsissa sekä kaksi K-Senukai-myymälää Liettuassa. Suomessa on rakenteilla viisi Onninen Express -myymälää

Keskolle merkittävän kauppapaikkahankeen kauppakeskus Easton Helsinki avautui Itäkeskuksessa asiakkaille lokakuussa 2017. Investoinnin arvo on noin 100 miljoonaa euroa.

 

Omistetut kauppapaikat ja kiinteistöt
Kirjanpitoarvo alueittain, milj. € 2017 %-osuus 2016
Suomi 817 77,3 % 688
Muut Pohjoismaat 40 3,8 % 48
Baltia ja Valko-Venäjä 38 3,6 % 33
Venäjä 162 15,3 % 168
Yhteensä 1 057 100,0 % 937
Pinta-ala alueittain, 1 000 m2 2017 %-osuus 2016
Suomi 618 68,8 % 547
Muut Pohjoismaat 59 6,6 % 65
Baltia ja Valko-Venäjä 78 8,7 % 105
Venäjä 143 15,9 % 137
Yhteensä 898 100,0 % 854
Kirjanpitoarvo toimialoittain, milj. € 2017 %-osuus 2016
Päivittäistavarakauppa 649 61,4 % 524
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 329 31,1 % 342
Autokauppa 53 5,0 % 56
Muut 26 2,5 % 15
Yhteensä 1 057 100,0 % 937
Pinta-ala toimialoittain, 1 000 m2 2017 %-osuus 2016
Päivittäistavarakauppa 420 46,8 % 377
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 393 43,8 % 421
Autokauppa 47 5,2 % 47
Muut 38 4,2 % 9
Yhteensä 898 100,0 % 854
Vuokratut kauppapaikat ja kiinteistöt
Pinta-ala alueittain, 1 000 m2 2017 %-osuus 2016
Suomi 2 407 73,2 % 2 682
Muut Pohjoismaat 199 6,1 % 222
Baltia ja Valko-Venäjä 615 18,7 % 555
Puola 58 1,8 % 60
Venäjä 8 0,2 % 8
Yhteensä 3 287 100,0 % 3 527
Pinta-ala toimialoittain, 1 000 m2 2017 %-osuus 2016
Päivittäistavarakauppa 1 594 48,5 % 1 684
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 1 115 33,9 % 1 251
Autokauppa 26 0,8 % 23
Muut 552 16,8 % 569
Yhteensä 3 287 100,0 % 3 527
Vuokravastuut alueittain, milj. € 2017 %-osuus 2016
Suomi 2 455 84,9 % 2 698
Muut Pohjoismaat 73 2,5 % 92
Baltia ja Valko-Venäjä 350 12,1 % 199
Puola 15 0,5 % 6
Venäjä 0 0,0 % 0
Yhteensä 2 892 100,0 % 2 996
Vuokravastuut, milj. € 2017 2016
Yhden vuoden kuluessa 382 400
Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa 1 273 1 326
Yli viiden vuoden kuluessa 1 237 1 269
Yhteensä 2 892 2 996