Hae keskon vuosiraportista 2017

Toimintaympäristö

Kaupan alan toimintaan vaikuttavat useat globaalit megatrendit digitaalisesta murroksesta ilmaston­muutokseen. Tunnistamalla K-ryhmän toimintaan vaikuttavat trendit pystymme ennakoimaan tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia tehokkaasti ja vastaamaan niihin entistäkin paremmin.

Megatrendit:

Globalisaatio

Digitalisaatio

Kaupungistuminen, yhden hengen taloudet, väestön ikääntyminen

Kuluttajan kasvava tieto ja valta

Kestävä kehitys ja vahvat brändit

Ilmastonmuutos

K-ryhmän toimintaan vaikuttavat trendit

Kansainväliset toimijat haastavat paikalliset yritykset

 • Hintakilpailun kiristyminen
 • Globaali tarjonta
 • Kaupan omien merkkien myynti kasvaa

Mitä teemme

 • Keskitymme ydinliiketoimintoihin
 • Erotumme kilpailijoista laadulla ja valikoimilla
 • Laaja valikoima omia merkkituotteita

Digitaalinen kauppa ja palvelut

 • Kansainvälisen verkkokaupan kasvu
 • Asioinnin helppous
 • Kohdennettu, asiakastietoon perustuva markkinointi

Mitä teemme

 • Tarjoamme parhaan asiakaskokemuksen verkkokaupassa 
 • Tarjoamme monipuoliset mobiilipalvelut
 • Kohdennamme tarjonnan henkilökohtaiseksi
 • Tarjoamme yritysasiakkaille monipuoliset sähköiset palvelut

Yksilöllinen asiakaskäyttäytyminen

 • Väestön ikääntyminen
 • Yhden hengen talouksien määrän kasvu
 • Kaupungistuminen
 • Monikulttuurisuuden lisääntyminen
 • Ruokailutapojen muutos

Mitä teemme

 • Kehitämme kauppa- ja palvelukonsepteja asiakastietoa hyödyntämällä
 • Jokainen kauppa on paikallisen asiakaskysynnän mukaan räätälöity
 • Panostamme merkittävästi lähikauppapalveluiden uudistamiseen  

Asiakkaan tieto ja valta kasvanut

 • Valikoimien, hintojen ja saatavuuden läpinäkyvyys
 • Sosiaalisen median merkitys: tiedonsaanti, kokemustenvaihto ja vuorovaikutus
 • Tuotteiden alkuperä ja vastuullisuus tärkeitä valintaperusteita

Mitä teemme

 • Annamme selvät asiakaslupaukset ja toteutamme ne – palvelu, laatu, hinta
 • Tarjoamme tuotteet ja palvelut monikanavaisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti
 • Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita 

Kestävä kehitys ja vahvat brändit menestymisen edellytyksenä 

 • Hyvä hallinnointitapa
 • Vastuulliset toimintaperiaatteet
 • Ilmastonmuutos ja kiertotalous
 • Hankintaketjujen läpinäkyvyys
 • Avoin dialogi sidosryhmien kanssa
 • Vastuullinen sijoittaminen

Mitä teemme

 • Rakennamme K:sta vahvan kattobrändin
 • Huolehdimme siitä, että vastuullisuus toteutuu kaikessa toiminnassamme
 • Edistämme uusiutuvan energian käyttöä ja tuotantoa
 • Kehitämme innovatiivisia kiertotalousratkaisuja yhdessä kumppaneiden kanssa
 • Teemme töitä hankintaketjun vastuullisuuden varmentamiseksi
 • Vahvistamme yritysidentiteettiä ja ydinbrändejä
 • Teemme vastuullisuuden näkyväksi kaupoissa ja markkinoinnissa

K-ryhmän arvoketju

Toimimme kestävästi kaikissa arvoketjumme vaiheissa. Omien välittömien vaikutusten lisäksi arvoketjumme synnyttää merkittäviä välillisiä vaikutuksia.

Raaka-aineet
Kesko Raaka-aineet
Hankintaketju
Kesko Hankintaketju
Logistiikka
Kesko Logistiikka
Monikanavainen kauppa
Kesko Monikanavainen kauppa
Tuotteet ja palvelut
Kesko Tuotteet ja palvelut
Kiertotalous
Kesko Kiertotalous

Kestävä ympäristö

 • Edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä.
 • Soija-, palmuöljy-, muovi- ja muut linjauksemme ohjaavat vastuullista hankintaamme.

Hankintaketjun vastuullisuus

 • Tuemme paikallista tuotantoa.
 • Vastaamme tuotteiden turvallisuudesta ja laadusta.
 • Varmistamme riskimaatuotannon vastuullisuuden.

Tehokas logistiikka

 • Meillä on asiakaslähtöiset logistiset toimintamallit.
 • Vähennämme päästöjä tehokkaalla kuljetuskalustolla ja logistiikan optimoinnilla.

Vaivatonta asiointia kaupassa ja verkossa

 • K-ryhmä on merkittävä työllistäjä: 42 000 työntekijää.
 • Meillä on noin 26 300 tavarantoimittajaa.
 • Kattava kauppaverkostomme on lähellä asiakkaita.
 • Kehitämme asiakkaiden elämää helpottavia digipalveluita.

Huomioimme asiakkaan

 • Jokainen K-kauppa on erilainen, koska jokainen asiakas on erilainen.
 • Hyödynnämme asiakasdataa ja tarjoamme asiakkaillemme henkilökohtaisia etuja ja palveluita.
 • Rakennamme kestäviä kumppanuuksia yritysasiakkaidemme kanssa.

Edistämme kiertotaloutta

 • Kehitämme innovatiivisia kiertotalousratkaisuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
 • K-ruokakauppojen yhteydessä on lähes 400 Rinki-ekopistettä.
Taustaviiva
 

Keskon arvoketju

Kesko Raaka-aineet
Raaka-aineet

Kestävä ympäristö

 • Edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä.
 • Soija-, palmuöljy-, muovi- ja muut linjauksemme ohjaavat vastuullista hankintaamme.
Kesko Hankintaketju
Hankintaketju

Hankintaketjun vastuullisuus

 • Tuemme paikallista tuotantoa.
 • Vastaamme tuotteiden turvallisuudesta ja laadusta.
 • Varmistamme riskimaatuotannon vastuullisuuden.
Kesko Logistiikka
Logistiikka

Tehokas logistiikka

 • Meillä on asiakaslähtöiset logistiset toimintamallit.
 • Vähennämme päästöjä tehokkaalla kuljetuskalustolla ja logistiikan optimoinnilla.
Kesko Monikanavainen kauppa
Monikanavainen kauppa

Vaivatonta asiointia kaupassa ja verkossa

 • K-ryhmä on merkittävä työllistäjä: 42 000 työntekijää.
 • Meillä on noin 26 300 tavarantoimittajaa.
 • Kattava kauppaverkostomme on lähellä asiakkaita.
 • Kehitämme asiakkaiden elämää helpottavia digipalveluita.
Kesko Tuotteet ja palvelut
Tuotteet ja palvelut

Huomioimme asiakkaan

 • Jokainen K-kauppa on erilainen, koska jokainen asiakas on erilainen.
 • Hyödynnämme asiakasdataa ja tarjoamme asiakkaillemme henkilökohtaisia etuja ja palveluita.
 • Rakennamme kestäviä kumppanuuksia yritysasiakkaidemme kanssa.
Kesko Kiertotalous
Kiertotalous

Edistämme kiertotaloutta

 • Kehitämme innovatiivisia kiertotalousratkaisuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
 • K-ruokakauppojen yhteydessä on lähes 400 Rinki-ekopistettä.

Toimintaympäristöömme liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä

Alla on esitelty toimintaamme liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Painamalla alla olevia otsikoita pääset tutustumaan riskeihin ja mahdollisuuksiin tarkemmin.

Taloudellinen toimintaympäristö

Kolme strategista kasvualuettamme ovat päivittäistavarakauppa, rakentamisen ja talotekniikan kauppa sekä autokauppa. Kasvun kannalta keskeistä on markkinaosuuden kasvattaminen Suomen päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupan kasvattaminen Pohjois-Euroopassa, markkinajohtajuuden vahvistaminen Suomen autokaupassa sekä digitaalisten palveluiden ja monikanavaisen kaupan kehittäminen.

Mahdollisuudet

Riskit

 • Kilpailukykyiset hinnat, asiakaslähtöisyys ja laatu tuovat kilpailuetua.
 • Kireä hintakilpailu voi heikentää Keskon ja kauppiaiden kannattavuutta. Epäonnistuminen laatulupauksessa heikentää asiakastyytyväisyyttä.
 • Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa yritysasiakaskauppa kasvaa selkeästi kuluttaja-asiakaskauppaa nopeammin.
 • Rakentamisen toimialalla suhdannevaihtelut voivat olla voimakkaita.
 • Vahva taloudellinen asemamme luo erinomaiset mahdollisuudet toiminnan kehittämiselle.
 • Keskon maa- ja toimialakohtaisissa markkinakehityksissä on suuria eroja.

 

Vähittäiskaupan kehitys Keskon toimintamaissa 2015–2017

Lähde: Eurostat / Vähittäiskauppa ilman moottoriajoneuvoja ja polttoaineita, deflatoidut luvut

Monikanavaisuus

Strategiamme mukaisesti tavoitteenamme on tarjota asiakkaille kaupan alan paras monikanavainen asiointikokemus.

Mahdollisuudet

Riskit

 • Yhdistämällä verkkokaupan ja digipalvelut kattavaan kauppapaikkaverkostoon luomme edellytykset erinomaiseen asiakaspalveluun K-ryhmässä.
 • Verkkokaupan kannattavuuden haasteita ovat muun muassa logististen toimintamallien kustannustehokkuus sekä nykyisten kauppapaikkojen soveltuvuus verkkokaupan logistiikkaan.
 • Palvelemme asiakasta mahdollisimman hyvin ostoprosessin eri vaiheissa asiakkaiden tarpeista lähtien ajasta ja paikasta riippumatta kivijalassa, verkossa tai näiden yhdistelmässä.
 • Verkkokaupan ja digipalveluiden jatkuva muutos asettaa erityisiä haasteita uusien palveluiden nopealle kehittämiselle ja integroinnille nykyisiin toimintamalleihin ja järjestelmiin.
 • Asiakastyytyväisyyden parantamiseksi sekä myynnin kasvattamiseksi kehitämme ostokäyttäytymiseen perustuvaa personoitua asiakasmarkkinointia ja lisäämme tuote-, hinta- ja saatavuustietojen saatavuutta verkossa.
 • Verkkokaupan kasvaessa tai markkinatilanteen muuttuessa riskinä on, että kivijalkakauppaan pohjautuvan ketjun tai kauppapaikan kannattavuus heikkenee.

 

Hankintaketjut

Hankintaketjujen läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden merkitys on korostunut.

Asiakkaille on tarpeen tarjota entistä tarkempaa tietoa tuotteiden alkuperästä ja valmistustavasta. Huolehdimme, että vastuullisuus toteutuu kaikessa toiminnassa ja koko toimitusketjussa. Myös tuoteturvallisuuden hallinnan koko toimitusketjussa on oltava aukotonta ja jäljitettävää.

Mahdollisuudet

Riskit

 • Verkostoituminen tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa edellyttää toimitusketjun kaikkien osapuolien noudattavan yhteisiä arvoja, tavoitteita ja toimintatapoja sekä sitoutumista kansainvälisiin vastuullisuuden varmentamismenettelyihin.
 • Toimitusketjussa tapahtuvat rikkomukset sosiaalisen vastuun tai ympäristövastuun hallinnassa voivat aiheuttaa ihmisoikeusloukkauksia, ympäristövahinkoja, taloudellisia tappioita, asiakkaiden, omistajien ja sijoittajien luottamuksen menetystä sekä vaikeuttaa vastuullisuustyötä ja sen uskottavuutta.
 • Vastuullisuusviestinnällä, kauppojen K-vastuullisuuskonseptilla ja pakkausmerkinnöillä voimme auttaa asiakkaita tekemään vastuullisia ostopäätöksiä.
 • Huolellisella ja jäljitettävällä tuoteturvallisuuden hallinnalla ja laadunvarmistuksella vahvistamme asiakkaiden luottamusta K-ryhmään.
 • Mikäli tuoteturvallisuuden hallinta epäonnistuu tai toimitusketjun laadunvarmistus pettää, voi seurauksena olla taloudellisia tappioita, asiakkaiden luottamuksen menettäminen tai pahimmassa tapauksessa asiakkaiden terveyden vaarantuminen.

 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset

Ilmastonmuutos aiheuttaa niin elinympäristöön, sääntelyyn kuin mainetekijöihin vaikuttavia riskejä ja mahdollisuuksia.

Kiinteistöjen sähkö- ja lämpöenergian tuotannossa syntyvät päästöt ovat merkittävä osa Keskon ja K-ryhmän kauppojen ympäristövaikutuksista. Ympäristö- ja energiapolitiikkamme mukaisesti kiinteistötoimintomme kehittävät yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa kiinteistöjen uudisrakentamiseen, korjaamiseen ja konseptimuutoksiin sekä ylläpitoon ja käyttöön ratkaisuja, jotka vähentävät kiinteistöjen elinkaarenaikaista materiaalien ja energian kulutusta. Autamme myös asiakkaitamme löytämään energiatehokkaita ratkaisuja.

Mahdollisuudet

Riskit

 • Hyödynnämme kiinteistöissä syntyvän hukkalämmön, kuten kaupan kylmälaitteita jäähdytettäessä syntyvän lauhdelämmön, tehokkaasti lämmittämiseen käyttäen uusinta teknologiaa.
 • Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöiden riskiä.
 • Ääri-ilmiöistä voi aiheutua vahinkoja tai liiketoiminnan keskeytyksiä, joita ei pystytä ennaltaehkäisemään tai kattamaan vakuutuksilla.

 

 • Tutkimme aktiivisesti uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Esimerkiksi maaperän ja veden käyttö lämpö- ja kylmävarastoina sekä aurinkoenergian hyödyntäminen ovat teknisten ratkaisujen kehittyessä yhä useammin mahdollinen vaihtoehto.
 • Rautakaupan asumisen energiatehokkuutta parantavat tuotteet ja palvelut tekevät kodin energiatehokkuuden parantamisen asiakkaille helpoksi ja auttavat asiakkaita löytämään kestävää kehitystä tukevat ratkaisut.

 • Mikäli energialähdevalintamme osoittautuvat vääriksi, voi tällä olla negatiivisia vaikutuksia maineeseen ja kannattavuuteen.