Hae keskon vuosiraportista 2017

Strategia ja tavoitteet

Keskon strategian ytimenä on kannattava kasvu kolmella strategisella alueella: päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Strategiamme perustuu kaikkea toimintaamme ohjaavaan arvoon: "Asiakas ja laatu - kaikessa mitä teemme”.

Keskon vuonna 2015 aloittama strateginen uudistuminen on edennyt hyvin ja sen keskiössä ovat asiakaslähtöisyys, kasvun ja kannattavuuden vahvistaminen sekä aikaisempaa fokusoituneempi liiketoiminta. Keskon strategisia liiketoiminta-alueita ovat päivittäistavarakauppa, rakentamisen ja talotekniikan kauppa sekä autokauppa. Näissä liiketoiminnoissa Keskolla on vahva osaaminen ja markkina-asema, ja nämä liiketoiminnat tarjoavat hyvän ja kannattavan pitkän aikavälin kasvupotentiaalin. Kesko erottautuu kilpailijoistaan laadulla ja asiakaslähtöisyydellä sekä tarjoamalla kaupan alan parhaat digitaaliset palvelut. Kannattavan kasvun vahvistaminen sekä pääomien tehokas allokaatio luovat perustan Keskon osakasarvon kasvattamiselle.

Keskon strategia
#

Kasvustrategian toteutus etenee johdonmukaisesti

Päivittäistavarakaupassa tavoitteena on markkinaosuuden vahvistaminen Suomessa. Haluamme tarjota markkinoiden inspiroivimmat ruokakaupat ja digitaaliset palvelut. K-kauppiasyrittäjät toimivat asiakaslähtöisyyden ja laadun takaajina. Kauppaverkostomme on Suomen kattavin, ja markkinaosuutemme päivittäistavarakaupassa korkeampi kuin vuosikymmeniin.

Keskeisiä strategisia toimenpiteitä on ollut kaikkien K-ruokakauppaketjujen aktiivinen uudistaminen. K-Citymarket-ketjun hypermarketeissa uudistustyö on hyvässä vauhdissa, erityisesti tuoreosastoja ja käyttötavaravalikoimaa on uudistettu merkittävästi ja palveluja lisätty. Tähän mennessä olemme uudistaneet 35 kauppaa ja lähes koko K-Citymarket-verkoston uudistus on valmis vuoden 2018 loppuun mennessä. Lähikauppamarkkinassa toteutimme kasvustrategiaamme ostamalla Suomen Lähikaupan vuonna 2016, minkä myötä kaksinkertaistimme lähikauppaverkostomme 800 kauppaan. Yritysoston jälkeen olemme uudistaneet kaikki hankitut kaupat ja kesään 2018 mennessä kaikki K-Market-verkostoon kuuluvat lähikaupat ovat kauppiaiden johtamia. Yritysoston synergiahyödyt on saavutettu odotettua nopeammin. Lähimarkkinapalveluiden kysyntää vahvistavia megatrendejä ovat kaupungistuminen, yhden hengen talouksien määrän kasvu sekä väestön ikääntyminen. Myös K-Supermarket- ja Neste K -ketjujen uudistaminen etenee vahvasti.

Vuoden 2017 alussa lanseerasimme pääkaupunkiseudulla uuden ruoan verkkokaupan toimintamallin, jossa on aikaisempaa selvästi laajempi valikoima sekä kotiinkuljetus. Vuonna 2018 aiomme kasvattaa verkkokauppaverkostoa ja tavoitteenamme on 40 % osuus tästä markkinasta.

Strategisena painopisteenä on myös hotelli- ja ravintola-asiakkaita palvelevan päivittäistavaratukku Kespron liiketoiminnan aktiivinen kasvattaminen, mitä tukee kodin ulkopuolella tapahtuvan ruokailun trendi.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa tavoitteenamme on kannattavuuden parantaminen kaikissa toimintamaissa sekä markkina-aseman vahvistaminen Pohjois-Euroopassa. Suurin kasvupotentiaali on yritysasiakaskaupassa, jota tukevat rakentamisen megatrendit. Rakentaminen ja remontointi teknistyvät ja kuluttajat ulkoistavat ne yhä useammin ammattilaisille. Onnisen yritysosto vuonna 2016 vahvisti merkittävästi asemaamme rakentamisen ja talotekniikan yritysasiakaskaupassa ja laajensi tuotevalikoimaamme rakentamisen tuotteista sähkötarvikkeisiin ja LVI-tuotteisiin. Onnisen yritysosto mahdollistaa samalla merkittävät synergiat myynnissä ja hankinnassa, kauppapaikkaverkoston kehityksessä, logistiikassa sekä ICT:ssä ja hallinnossa. Kuluttaja-asiakkaillemme tarjoamme yhä enemmän remontoinnin kokonaisratkaisuja.

Suomessa yhdistimme keväällä 2017 K-Raudan ja Rautian uudeksi K-Rauta-ketjuksi ja avasimme uuden k-rauta.fi-verkkokaupan. Haemme aktiivisesti kasvua myös ulkomaan toiminnoissamme Ruotsissa ja Norjassa, Baltiassa ja Valko-Venäjällä sekä Puolassa jatkamalla investointeja sekä kauppapaikkaverkostoa ja digitaalisia palveluita uudistamalla.

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa on toimialoistamme kansainvälisin. Loppuvuodesta 2017 organisaatiorakennetta ja vastuita uudistettiin kasvun ja kannattavuuden vauhdittamiseksi. Aiempaa korostetummassa asemassa ovat maayhtiöt, jotka vastaavat asiakaslupausten lunastamisesta kussakin kahdeksassa toimintamaassa. 16.2.2018 tiedotimme luopuvamme Venäjän rautakaupasta myymällä pääosan kauppapaikoistamme noin 169 milj. euron kauppahinnalla. Kauppa parantaa merkittävästi Keskon sidotun pääoman tuottoa.

Autokaupassa tavoitteenamme on vahvistaa kotimaan markkinajohtajuuttamme henkilö- ja pakettiautoissa tekemällä tiivistä yhteistyötä Volkswagen-konsernin kanssa. AutoCarreran oston myötä merkkivalikoimamme laajeni Porsche-henkilöautoihin. Haemme kasvua myös kehittämällä uutta liiketoimintaa, joka huomioi muutokset autoilun megatrendeissä. Esimerkkinä tästä on Caara.fi-palvelukonsepti, johon voidaan liittää erilaisia palveluja, kuten tämän hetkiset vaihtoautojen verkkokauppa, vuokraus ja leasing.

Merkittävien yritysostojen ohella olemme perustaneet yhdessä lääkejakeluyritys Oriolan kanssa uuden hyvinvoinnin kauppaketjun, Hehkun. Ketjun ensimmäiset kaupat ja verkkokauppa avattiin 25.1.2018. Toimintaa suunnitellaan laajennettavan lääkemyyntiin, mikäli lainsäädäntö niin sallii.

Strategian toteutus kohti fokusoituneempaa K-ryhmää on edennyt määrätietoisesti K-maatalouden, Asko- ja Sotka-huonekalukauppojen sekä vapaa-ajan konekaupan yritysmyyntien myötä. Aiemmin luovuimme Venäjän ruoka- ja urheilukaupasta sekä Suomen tavaratalotoiminnasta.

Strategian toteutus
#

Olemme kestävän kehityksen edelläkävijä

Vastuullisuus näkyy jokapäiväisessä tekemisessämme, esimerkiksi tuotevalikoimissamme ja hankinnassamme sekä energian käytössä, ja myös sidosryhmämme edellyttävät sitä meiltä.

Asetimme ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä Science Based Targets -aloitteen hyväksymät päästötavoitteet Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Päästöjä pienennetään uusiutuvan energian käytöllä, kauppojen energiatehokkuudella ja tehokkaalla logistiikalla. Vuoden 2017 alusta kaikki Keskon hankkima sähkö Suomessa on ollut uusiutuvalla energialla tuotettua, ja olemme Suomen suurin aurinkoenergian tuottaja.

Osoituksena pitkäjänteisestä vastuullisuustyöstä Kesko on jälleen mukana maailman vastuullisimpien yritysten joukossa arvostetuissa Dow Jonesin kestävän kehityksen World- ja Europe-indekseissä. Tammikuussa 2018 julkaistulla Global 100 Most Sustainable Corporations in the World -listalla Kesko oli sijalla 31 ja on samalla maailman vastuullisin kaupan alan yritys.

Taloudelliset tavoitteemme

Etenemme kohti taloudellisia tavoitteitamme ja parempaa sidotun ja oman pääoman tuottoa kasvun, paremman kannattavuuden, synergiahyötyjen ja käyttöpääoman tehostamisen myötä. Kasvun rinnalla parannamme edelleen kaiken toimintamme kustannustehokkuutta kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Vahva taseemme mahdollistaa sekä hyvän osingon että liiketoimintamme kehittämisen ja kasvattamisen niin orgaanisesti kuin yritysostojen ja kumppanuuksienkin avulla.

Sidotun pääoman tuotto*

* Vertailukelpoinen

Oman pääoman tuotto*

* Vertailukelpoinen

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
#