Hae keskon vuosiraportista 2017

Pääjohtajan katsaus

Määrätietoinen uudistuminen jatkuu

Vuonna 2017 jatkoimme Keskossa ja K-ryhmässä vahvalla kasvun tiellä fokusoitumalla valituille kolmelle strategiselle alueelle: päivittäistavarakauppaan, rakentamisen ja talotekniikan kauppaan sekä autokauppaan. Hyvä kaupallinen kehityksemme vahvistaa, että valitsemamme painotus laatuun, valikoimiin ja palveluihin on oikea.

  • Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 1,8 % ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 297 milj. euroon.
  • Liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla ja kannattavuus parani edellisestä vuodesta.
  • Strategian toteutus kohti fokusoituneempaa K-ryhmää eteni määrätietoisesti K-maatalouden, Asko- ja Sotka-huonekalukauppojen sekä vapaa-ajankonekaupan yritysmyyntien myötä. 

Päivittäistavarakaupassa vahvojen näyttöjen vuosi

Suomen Lähikaupan integraatio ja synergiahyötyjen saavuttaminen ovat toteutuneet odotettua nopeammin. Muutimme viimeiset Suomen Lähikaupalta hankitut Siwat ja Valintatalot uuden ilmeemme ja konseptimme mukaisiksi K-Marketeiksi keväällä 2017. Jokaisessa muutetussa K-Marketissa toimii K-kauppiasyrittäjä vuoden 2018 kesään mennessä.

Lähikauppaverkostomme laajentuessa otimme käyttöön monikauppamallin, jossa yhdellä kauppiaalla on johdettavanaan useita kauppoja. Uusi toimintamalli on osoittautunut menestykseksi, ja monikauppamallilla toimii jo yli puolet K-ruokakaupoista.

Määrätietoinen uudistuminen sekä Suomen talouden elpyminen ja kuluttajien ostovoiman parantuminen näkyvät kaikissa K-ruokakauppaketjuissamme myynnin ja asiakasmäärien merkittävänä kasvuna. Meillä on nyt Suomen laajin ja kattavin kauppaverkosto, ja markkinaosuutemme Suomen päivittäistavarakaupassa on korkeampi kuin vuosikymmeniin. 

Tavoitteenamme on markkinoiden inspiroivimmat ja asiakaslähtöisimmät kaupat. K‑ruokakauppiaat rakentavat kauppoihin paikallisten asiakkaiden tarpeita vastaavan valikoiman ja palvelut asiakastuntemusta sekä Plussa-asiakastietoa hyödyntäen. Kauppojensa ketjuvalikoimaa he täydentävät yksilöllisesti muun muassa paikallisella lähiruoalla.

Kespro on Foodservice-tukkukaupan markkinajohtaja Suomessa. Vuonna 2017 Kespron myynti kasvoi ja kannattavuus parani. Toiminnan vahvaa kehitystä tukee Suomessa voimakkaassa kasvussa oleva ulkona syömisen trendi.

Olemme jatkaneet digitaalisten palveluidemme systemaattista kehitystä ja ottaneet isoja kehitysaskelia esimerkiksi tiedolla johtamisessa ja ruoan verkkokaupassa. Digitaalisilla palveluillamme helpotamme asiakkaidemme kaupassa asiointia ja tarjoamme heille yhä henkilökohtaisempia etuja.

Haemme kasvua rakentamisen ja talotekniikan kaupassa

Kahdeksassa maassa toimivalla rakentamisen ja talotekniikan kaupallamme on tavoitteena kasvaa yhä merkittävämmäksi toimijaksi Pohjois-Euroopassa. Vaikka olemme parantaneet kannattavuuttamme, olemme edelleen jäljessä toimialamme parhaista eurooppalaisista toimijoista. Vahvistamme nyt perustaa rakentamisen ja talotekniikan tulevaisuuden menestykselle ja arvonluonnille.

Vuonna 2016 toteutunut Onnisen hankinta on vahvistanut yritysmyyntiämme ja markkina-asemaamme rakentamisen ja talotekniikan kaupassa. Eri maissa toimivat rautakauppaketjumme yhdessä tekniseen tukkukauppaan erikoistuneen Onnisen kanssa muodostavat ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden, jossa yritysasiakkailla on entistä suurempi painoarvo.

Sääntelyn lisääntyessä ja alan teknistyessä yhä useampi kuluttaja ulkoistaa remontoinnin ja rakentamisen ammattilaisille. Tarjoamme kuluttaja-asiakkaillemme yhä enemmän kokonaisratkaisuja, kuten alusta loppuun suunniteltuja ja toteutettuja remonttiprojekteja, joiden toteuttamista tuemme kattavilla alan parhailla digitaalisilla palveluilla.

Keväällä 2017 yhdistimme K-Rauta- ja Rautia-ketjut uudeksi K-Rauta-ketjuksi, jossa sekä kuluttajia että yritysasiakkaita palvellaan ammattitaitoisesti heidän omista lähtökohdistaan. K-Rauta-ketju on Suomen markkinajohtaja maan kattavimmalla verkostollaan. 

16.2.2018 kerroimme luopuvamme Venäjän rautakaupasta. Tehdyt investoinnit Venäjälle eivät ole täyttäneet niille asetettuja tavoitteita, ja toimintamme kasvattaminen Venäjällä olisi vaatinut merkittäviä lisäinvestointeja. Yrityskaupalla on vähäinen vaikutus Keskon liikevaihtoon ja liikevoittoon, mutta se parantaa merkittävästi meidän sidotun pääomamme tuottoa. Kiinteistöjen omistusoikeus siirtyy ostajalle vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon aikana.

Autokauppa luo uusia toimintamalleja

Yhteistyö ja strateginen kumppanuutemme maailman johtavan autovalmistajan Volkswagen Groupin kanssa tiivistyi entisestään vuonna 2017. Tästä yhtenä esimerkkinä on Porsche-liiketoiminnan hankinta Suomessa ja yhdistäminen osaksi liiketoimintaamme.

Koko autotoimiala ja liikkumisen käsite ovat murroksessa, mikä edellyttää toimintamallien, palveluiden ja teknologioiden jatkuvaa kehittämistä. Olemme toimialan kehityksessä vahvasti mukana, ja haemme tulevaisuuden kasvua erityisesti palveluliiketoiminnan ja monikanavaisuuden avulla.

Hyvä esimerkki tästä on Caara.fi-palvelukonsepti, joka tarjoaa kuluttajille erilaisia palveluita, kuten verkkokaupan, käytettyjen autojen palveluita sekä leasingpalveluita yrityksille ja yksityishenkilöille.

Kestävä kehitys toiminnan perustana

Yhä useammat sijoittajat ottavat sijoituspäätöksiä tehdessään huomioon taloudellisten näkökohtien lisäksi myös ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon (ESG) näkökulmat.

Kesko on mukana maailman arvostetuimmissa kestävän kehityksen indekseissä kuten Dow Jonesin kestävän kehityksen World- ja Europe-indekseissä. Syksyllä 2017 Kesko sai CDP:n maailmanlaajuisessa ilmastokyselyssä arvosanan A– ja tammikuussa 2018 julkaistulla Global 100 Most Sustainable Corporations in the World -listalla Kesko oli sijalla 31.

Vuonna 2017 asetimme ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä tieteelliset päästötavoitteet (Science Based Targets) kiinteistöjemme, kuljetustemme ja toimitusketjumme päästöjen vähentämiseksi. Kunnianhimoisiin tavoitteisiin päästäksemme lisäämme uusiutuvan energian käyttöä ja parannamme energiatehokkuuttamme. Vuoden 2017 alusta lähtien kaikki Keskon hankkima sähkö Suomessa on ollut uusiutuvaa. Investoimme aurinkovoimaan, ja K-kauppojen katolla toimii jo yli 20 aurinkovoimalaa.

Luonnonvarojen kestävän käytön ja kiertotalouden edistäminen on keskeinen osa vastuullisuusohjelmaamme. Kiertotalous vaikuttaa kaupan toimintamalleihin ja luo mahdollisuuksia uusiin tuote- ja palveluratkaisuihin. Hyvä esimerkki on kauppojen syömäkelvottomasta biojätteestä valmistettu biokaasu, jota hyödynnetään energiana uusien Pirkka-tuotteiden valmistuksessa. Jatkamme uusien kiertotalousratkaisujen kehittämistä ja laadimme parhaillaan tätä tukevaa kiertotalousstrategiaa.

Missiomme on luoda vastuullisesti hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme ja koko yhteiskunnalle. Haluamme olla näkyvämmin ja aktiivisemmin mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa ja kehittää uusia ratkaisuja. K-kauppiasliiton ja Keskon yhteisen Pieni suuri teko -toimintamallin avulla nostamme asiakkaille merkityksellisiä vastuullisuustekoja enemmän esille. Tällaisia tekoja ovat esimerkiksi kauppiaan perustama Ainon tupa -tapaamispaikka yksinäisille vanhuksille ja esteettömien kaupassakäyntimahdollisuuksien tarjoaminen erityisryhmille.

Käynnistimme elokuussa 2017 ympäristöjärjestö WWF:n kanssa monivuotisen K-Kalapolut-yhteistyön uhanalaisten vaelluskalojen pelastamiseksi. Osana yhteistyötä kartoitamme eri puolilta Suomea löytyviä kutuesteitä ja avaamme niitä talkoohengessä yhdessä maanomistajien, paikallisten K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten kanssa.

Uudistuminen edellyttää ketteryyttä 

Liiketoimintaympäristömme on murroksessa: uusi teknologia ja kansainvälinen verkkokauppa muuttavat kiihtyvällä vauhdilla toimialaamme. Olemme tässä muutoksessa hyvin mukana, mutta uusia ideoita ja aluevaltauksia on pystyttävä toteuttamaan vielä selvästi nykyistä nopeammin.

Menestyminen tulevaisuudessa edellyttää meiltä tiivistä yhteistyötä yli organisaatiorajojen ja ketteryyttä uudistua. Vain uudistumalla sekä olemalla mahdollisimman notkeita ja digitaalisia pystymme viemään K-ryhmän seuraavalle tasolle.

Rakennamme Helsingin Kalasatamaan uutta toimitaloamme, joka kokoaa yhteen noin 1 800 pääkaupunkiseudulla työskentelevää K-ryhmäläistä. Keväällä 2019 valmistuva K-Kampus tuo käyttöön aivan uudenlaiset tilat ja uudet innovatiiviset ratkaisut työarkeemme. Osallistamme henkilöstömme aktiivisesti suunnittelu- ja muutostyöhön, ja tavoitteenamme on luoda yhdessä ketterä, avoin ja vuorovaikutteinen työyhteisö.

Kiitokset henkilökunnalle, K-kauppiaille ja sidosryhmille

Olen iloinen siitä hyvästä yhteistyön hengestä, joka meillä on K-ryhmässä. Kiitän kaikkia keskolaisia, K-kauppiaita ja heidän henkilökuntaansa, osakkeenomistajiamme ja yhteistyökumppaneitamme siitä arvokkaasta työstä, jota olette tehneet menestymisemme eteen.

 

Mikko Helander
pääjohtaja