Hae keskon vuosiraportista 2017

Arvonluonti

Toimintamme perustana on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö läpi arvoketjumme, vahva K-brändi, tehokkaat logistiikkatoiminnot ja tietojärjestelmät sekä vakaa talous. Luomme arvoa kaikille sidosryhmillemme: asiakkaille, henkilökunnalle, osakkeenomistajille, kauppiaille, tavaran- ja palveluntoimittajille, kunnille ja valtioille.

 

Luomme arvoa kaikille sidosryhmillemme
#

Sidosryhmiemme kannalta merkittävintä arvonluonnissamme on asiakasarvo, omistaja-arvo ja yhteiskunnallinen arvo.

Asiakasarvo

 • K-kauppias on kilpailuetumme.
 • Hyödynnämme asiakastietoa kauppojen valikoimissa ja tarjoamme asiakkaillemme henkilökohtaista palvelua.
 • Tuotteemme ovat tutkittuja, turvallisia ja vastuullisesti valmistettuja.

K-kauppias on kilpailuetumme

Toimimme kauppiasliiketoimintamallilla silloin kun se antaa kilpailuetua. K-kauppiasyrittäjä vastaa kauppansa asiakastyytyväisyydestä, tuotevalikoimasta, hinnoittelusta, henkilökunnasta ja liiketoiminnan tuloksellisuudesta. K-kauppiasyrittäjä rakentaa paikallisten asiakkaiden tarpeita vastaavan valikoiman ja palvelun heidän toiveitaan kuunnellen.

Vuonna 2017 43 % Keskon liikevaihdosta tuli kauppiasliiketoimintamallista. Suomessa toimii yli 1 100 K-kauppiasyrittäjää, joista suurin osa eli noin 850 työskentelee K-ruokakauppiaina. K-rautakauppiaita on noin 150 ja erikoiskauppiaita noin 100.

K-ruokakauppiaiden määrä on kasvanut vuonna 2017 ja kasvaa edelleen vuonna 2018, kun vähintään 400 K-Marketeiksi muutettua Siwaa ja Valintataloa on siirtynyt tai siirtyy kauppiasyrittäjien vastuulle.

Lue lisää kauppiaan puheenvuorosta

Yritysasiakkaiden merkitys kasvaa

Sääntelyn lisääntyessä ja alan teknistyessä yhä useampi kuluttaja ulkoistaa remontoinnin ja rakentamisen ammattilaisille. Myös elintason nousu, kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen lisäävät ammattilaisten osuutta kaikesta rakentamisesta ja remontoinnista.

Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa tarjoaa rautakaupan ja teknisen kaupan tuotteiden lisäksi kattavat monikanavaiset palvelut rakentamiseen, remontoimiseen ja talotekniikkaan sekä yritysasiakkaille että kuluttaja-asiakkaille. Tarjoamme kuluttaja-asiakkaille yhä enemmän kokonaisratkaisuja, kuten alusta loppuun suunniteltuja ja toteutettuja remonttiprojekteja.

K-brändi entistä kokonaisvaltaisemmin mukana asiakkaan arjessa

K-brändi näkyy toimintansa ja ketjujensa kautta entistä vahvemmin asiakkaidensa arjessa, tavoitteena rakentaa kokonaisvaltaisesti hyvää arkea. K-kattobrändin alla toimivat ketjubrändit K-Rauta, K-Citymarket, K-Supermarket ja K-Market on vuoden 2017 aikana valjastettu palvelemaan entistä yksilöllisemmin asiakkaitamme eri elämäntilanteissa ja tuomaan inspiraatiota sekä ratkaisuja erilaistuviin tarpeisiin.

K-brändi on entistä enemmän läsnä, kantaaottava ja osallistuva jäsen myös yhteisöissä ja yhteiskunnassa. K-brändin tavoitteena on olla merkityksellinen osa asiakkaidensa arkea - Jotta kaupassa olisi kiva käydä.

Jokainen K-kauppa on erilainen

K-Plussa on Suomen monipuolisin kanta-asiakasohjelma, ja Plussa-kortteja on noin 3,6 miljoonalla suomalaisella 2,3 miljoonassa taloudessa.

Asiakastiedon hyödyntäminen on vahvistanut käsityksiä siitä, että kaupat, alueet, kilpailutilanteet ja asiakkaat ovat erilaisia. Siksi jokainen K-kauppa on erilainen, paikallisen asiakaskysynnän ja -tiedon mukaan räätälöity.

Asiakkaille tiedon hyödyntäminen tuo henkilökohtaista, vuorovaikutteista ja monikanavaista palvelua. Suositun K-ruoka mobiilin uusimpina ominaisuuksina ovat tuotetiedot ja ruoan ostaminen verkkokaupan kautta.

Palaute antaa mahdollisuuden tehdä asiat vielä paremmin

Asiakkaiden kuunteleminen ja palautteiden hyödyntäminen ovat Keskon strategiassa tärkeässä roolissa asiakaskokemuksen kehittämisessä. Päivittäistavarakaupan toimialan digitaalisesti kerätyn palautteen määrä on 50-kertaistunut kahdessa vuodessa. Syksyyn 2017 mennessä vastausta vaativien palautteiden määrä kasvoi yli 35 % edellisvuodesta, ja samanaikaisesti vastausajat putosivat kolmasosaan. Hymy-asiakaspalautejärjestelmä mahdollistaa monikanavaisen, tehokkaan ja nykyaikaisen asiakasdialogin sekä toiminnan kehittämisen eri organisaation tasoilla.

Omat merkkituotteet

Omilla merkkituotteilla on tärkeä asema osana K-kauppojen monipuolista valikoimaa. Omien merkkituotteiden avulla pystymme tarjoamaan edullisempaa ostoskoria ja erilaisiin elämäntilanteisiin sopivia laadukkaita tuotteita.

Pirkka-tuotesarjan noin 2 250 tuotteessa yhdistyvät korkea laatu ja edullisuus. Kotimainen tuote on aina etusijalla valittaessa tuotteita Pirkka-sarjaan edellyttäen, että tuotteelle asetetut laatu- ja hintakriteerit täyttyvät. 

K-Menu-tuotteet ovat laadukkaita ja arkeen sopivia peruselintarvikkeita, joissa hinnalla on kuluttajien valintapäätöksissä eniten merkitystä. K-Menu-sarjassa on noin 300 tuotetta.

Rautakaupan omat merkit tarjoavat asiakkaille luotettavia ja edullisia kodin ja puutarhan tuotteita sekä rakentamisen ja remontoinnin työvälineitä. Onnisen omat merkit tarjoavat sähkö-, LV-, ilmastointi- ja kylmäalan tuotteita yritysasiakkaille.

Tuotekehitys ja -tutkimus

Tuotetutkimusyksikön laboratorio valvoo päivittäistavarakaupan omien merkkien ja oman maahantuonnin tuoteturvallisuutta ja laatua. Kaikilla elin­tarviketoiminnoillamme on omavalvontasuunnitelma.

Lue lisää vastuullisesta hankinnasta
ja kestävistä valikoimista

Omistaja-arvo

 • Vakavarainen pörssiyhtiö
 • Hyvä osingonmaksukyky
 • Vastuullinen sijoituskohde

Taloudellinen asemamme on erittäin vahva. Liikevaihtomme kasvoi vertailukelpoisesti 1,8 %, vertailukelpoinen liikevoitto oli 297 miljoonaa euroa ja sidotun pääoman tuotto nousi 12,2 %:iin vuonna 2017. Keskon likvidit varat olivat 398 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 4,5 miljardia euroa vuoden 2017 lopussa. Vakaa ja vahva tulos ja rahoitusasema mahdollistavat investoinnit kasvuun ja liiketoiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Toteutettujen yritysostojen avulla pystymme realisoimaan merkittävät synergiahyödyt.

Jaamme osinkona vähintään 50 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta yhtiön rahoituksellinen asema ja toimintastrategia kuitenkin huomioon ottaen. Vuodelta 2017 ehdotetaan maksettavaksi 2,20 euroa osakkeelta, joka on 96,6 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta. Olemme jakaneet osinkoa yhtä vuotta (1967) lukuun ottamatta joka vuosi listautumisestamme eli vuodesta 1960 lähtien. Keskon B-osakkeen kurssi laski 4,7 % vuonna 2017 päätöskurssin ollessa 45,25 euroa.

Vastuullisuuden merkitys sijoituspäätöksissä kasvaa 

Vastuullinen liiketoiminta on keskeistä hyvän ja kestävän taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi. Yhä useammat sijoittajat ottavat sijoituspäätöksiä tehdessään huomioon taloudellisten näkökohtien lisäksi myös ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon (ESG) näkökulmat. Pitkäaikainen mukanaolomme kestävän kehityksen indekseissä on puolueeton todistus vastuullisesta toiminnastamme ja helpottaa sijoittajien päätöksentekoa. Kesko on mukana maailman arvostetuimmissa kestävän kehityksen indekseissä kuten Dow Jonesin kestävän kehityksen World- ja Europe-indekseissä. Vuoden 2018 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World -listalla Kesko oli sijalla 31 (2017: 25) ja on samalla maailman vastuullisin kaupan alan yritys.

Lue lisää Keskosta sijoituskohteena

Yhteiskunnallinen arvo

 • Missiomme on luoda vastuullisesti hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme ja koko yhteiskunnalle.
 • Olemme merkittävä työllistäjä, veronmaksaja ja palvelujentarjoaja ja luomme toiminnallamme hyvinvointia koko yhteiskunnalle.
 • Valitsemme yhteistyökumppanimme huolellisesti ja edellytämme kumppaneiltamme vastuullista toimintaa.

Rakennamme parempaa yhteiskuntaa

Haluamme olla näkyvämmin ja aktiivisemmin mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa ja kehittää uusia ratkaisuja. K-kauppiasliiton ja Keskon yhteisen Pieni suuri teko -toimintamallin avulla nostamme asiakkaille merkityksellisiä vastuullisuustekoja enemmän esille. Tällaisia tekoja ovat esimerkiksi kauppiaan perustama Ainon tupa -tapaamispaikka yksinäisille vanhuksille ja esteettömien kaupassakäyntimahdollisuuksien tarjoaminen erityisryhmille.

Luomme työpaikkoja

Vuoden 2017 lopussa Keskon henkilöstön määrä oli noin 25 000. K-ryhmä eli Kesko ja K-kauppiaat työllistävät yhteensä noin 42 000 henkilöä. Työtehtävät vaihtelevat kaupan tehtävistä kauppiasyrittäjyyteen sekä eri alojen asiantuntija- ja esimiestehtäviin.

Välillisesti luomme työpaikkoja koko toimitusketjussamme maailmanlaajuisesti – muun muassa tuotekehityksessä, tehtaissa, tiloilla ja logistiikassa.

Tarjoamme monipuoliset ura- ja kehittymismahdollisuudet kaupan alan eri tehtävissä. Kaupan toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeiden muuttuessa on henkilökunnan osaamisen jatkuva kehittäminen entistäkin tärkeämpää.

Osaamisen kehittämisen ydinalueita ovat johtamiskulttuuri ja esimiestyö sekä myynti- ja palveluosaaminen, tavara-alakohtaiset kilpailuetuhankkeet sekä digipalvelut. Keskustelemme osaamisen kehittämisen tarpeista säännöllisesti työntekijöidemme kanssa.

Lue lisää henkilöstöstä

Hankintaa ohjaavat kestävät periaatteet

 • Keskon ostotoiminnan periaatteet
 • Vastuullisen hankinnan opas
 • Vastuullisuuslinjaukset

Valitsemme yhteistyökumppanimme huolellisesti ja edellytämme myös heiltä vastuullista toimintatapaa. K Code of Conduct -ohjeiston kumppaniversio liitetään Kesko-konsernin yhtiöiden tekemiin sopimuksiin, joilla konserniyhtiöt hankkivat tuotteita tai palveluja konsernin ulkopuolisilta tahoilta.

Hankintaketjun ihmisoikeuskysymykset ja työolot ovat erityisen huomion kohteena. Tavarantoimittajien seuranta on keskitetty maihin, joissa riskit näiden oikeuksien loukkaamiselle ovat suurimmat. Riskimaiden tehtaiden työoloihin kiinnitetään erityistä huomiota, vaikka tuonti riskimaista onkin määrällisesti pientä (1,2 % Keskon kaikista ostoista vuonna 2017). Tavarantoimittajien arvioinnissa riskimaissa käytetään kansainvälisiä arviointijärjestelmiä kuten amfori BSCI -auditointia.

Lue lisää hankinnasta

Kumppanuus tavarantoimittajien kanssa

Toimintamme tuottamasta taloudellisesta hyödystä pääosan – noin 84 % Keskon liikevaihdosta – saavat tavarantoimittajat, joilta ostimme 9,0 miljardilla eurolla vuonna 2017.

Keskolla oli noin 26 300 tavaran- ja palveluntoimittajaa (ostot vuoden aikana vähintään 1 000 euroa) vuonna 2017. Näistä noin 12 600 toimi Suomessa, noin 10 900 Keskon muissa toimintamaissa ja noin 2 800 muualla.

Kotimaisten tuotteiden ja palveluiden ostaminen tuo taloudellista hyötyä omaan maahan ja edistää paikallista työtä.

Lue lisää tuottamastamme taloudellisesta
hyödystä tavarantoimittajille

Maksamamme verot tuovat hyötyä yhteiskunnalle

Kesko on merkittävä veronmaksaja: maksamiensa tulo- ja kiinteistöverojen lisäksi Kesko kerää, raportoi ja tilittää edelleen välillisiä veroja, kuten arvonlisä- ja valmisteveroja.

Periaatteenamme on, että maksamme liiketoiminnan tuottojen ja omaisuuden verot toimintamaihimme noudattaen paikallisia lakeja ja säännöksiä.

Suomessa K-ryhmän noin 30 000 työntekijän vaikutus kuntasektorille on huomattava. Henkilöstömme maksama kunnallisvero on merkittävä osa kuntien saamaa verotuloa. Vuonna 2017 K-kauppoja oli 273 kunnan alueella Suomessa.

Lue lisää veroista