Hae keskon vuosiraportista 2017

Vastuullinen hankinta ja kestävät valikoimat

 

Hankimme ja myymme vastuullisesti ja tuemme asiakasta kestävissä valinnoissa
 • Kehitämme tuotevalikoimiamme asiakkaita kuunnellen.
 • Varmistamme hankintaketjun vastuullisuuden.
 • Vastaamme tuotteiden turvallisuudesta ja laadusta.
#
Aihe Tavoite
Tavoitteen edistyminen 2017
Tavoitteen edistyminen 2016
Tavoitteen edistyminen 2015

Toimitusketju

Oman suoran riskimaatuonnin tuotannon sosiaalinen vastuu on varmennettu.

GRI 414-1, 414-2

Yhteensä 157:lle Keskon riskimaatoimittajien tehtaille tai viljelmille tehtiin täysi amfori BSCI -auditointi. Lisäksi 146:lle tavarantoimittajien tehtaille tai viljelmille suoritettiin amfori BSCI -seuranta-auditointi. Vuoden 2018 alussa Keskon riskimaatavarantoimittajilla oli yhteensä 423 voimassa olevaa sosiaalisen vastuun auditointia.

Kaksi ICA Global Sourcing (IGS) -hankintayhteistyön tavarantoimittajille suunnattua vastuullisuuskoulutusta järjestettiin Hangzhoussa Kiinassa ja Delhissä Intiassa. Hangzhoun koulutukseen osallistui 24 tavarantoimittajaa ja Delhin koulutukseen 23 tavarantoimittajaa. Osana Plan International Suomen ja Keskon yhteistyötä järjestettiin kolme amfori BSCI -tavarantoimittajakoulutusta Bangkokissa Thaimaassa. Koulutuksiin osallistui yhteensä 25 thaimaalaista kalateollisuuden tavarantoimittajaa.

Jatkona ihmisoikeusarvioinnille toteutimme Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen (SASKin) kanssa tutkimuksen työolosuhteista viinirypäleiden toimitusketjussa.

Keskon riskimaatoimittajien tehtailla tai viljelmillä tehtiin 210 täyttä BSCI-auditointia ja 60 BSCI-seuranta-auditointia. Vuoden 2017 alussa Keskon riskimaatavarantoimittajilla oli yhteensä 386 voimassa olevaa sosiaalisen vastuun auditointia. Keskon päivittäistavarakaupan oman suoran riskimaatuonnin tuotannon sosiaalinen vastuu oli 100 % varmennettu.

Kesko Onninen Purchasing Office (KOPO) -hankintatoimisto aloitti toiminnan Shanghaissa Kiinassa. Keskon päivittäistavarakauppa ja ICA Global Sourcing aloittivat hankintayhteistyön käyttötavarakaupassa.

Osana ihmisoikeusarviota toteutimme ihmisoikeuskartoituksen riskimaiden tehtaissa yhteistyössä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen (SASK:n) kanssa. SASK:n maakohtaiset raportit antoivat arvokasta tietoa toimintamme kehittämiseksi. Välitimme saamamme tiedot BSCI-järjestölle auditointimenettelyn kehittämiseksi.

BSCI-prosessissa oli 200 Keskon riskimaatoimittajien tehdasta tai viljelmää. Riskimaatavarantoimittajien tehtailla tai viljelmillä tehtiin 107 täyttä BSCI-auditointia ja 80 BSCI-uudelleenauditointia. Keskon päivittäistavarakaupan oman suoran riskimaatuonnin tuotannon sosiaalinen vastuu oli 100 % varmennettu.

Jatkoimme ihmisoikeuksiin liittyvää vaikutusarviointia. Julkistimme riskimaissa toimivat omamerkkisten ja oman maahantuonnin piirissä olevien vaatteiden, asusteiden, kenkien ja laukkujen valmistustehtaat nettisivuillamme.

Varmennamme omien merkkien Pirkka- ja K-Menu-elintarvikkeiden ainesosien (Tier 2) vastuullisuuden.

GRI 414-1, 414-2

Omaa riskiarviointityökalua hyödyntäen arvioimme 150:n uuden Pirkka- ja K-Menu-elintarviketuotteen ainesosien vastuullisuutta. Riskianalyysin perusteella arvioiduista tuotteista 20 tuotetta sisälsi ainesosia, joiden valmistajan sosiaalisesta vastuullisuudesta tarvitsemme lisäselvitystä.


Omien merkkien ainesosien riskianalyysi sai tunnustusta amforin  (entinen Foreign Trade Association, FTA) vuosikokouksessa. Kesko valittiin riskianalyysin ansiosta Vuoden 2017 FTA:n jäsen -kilpailun kolmen parhaan finalistin joukkoon.

Jatkoimme työtä omien merkkien elintarvikkeiden ainesosien vastuullisuuden varmentamiseksi. Teimme ainesosien riskiarvioinnin 160 uudelle Pirkka- ja K-Menu-elintarvikkeelle. Näistä 29 tuotteessa oli ainesosia, joiden vastuullisuus vaatii lisäselvitystä.

Aloitimme Pirkka- ja K-Menu-tuotteiden ainesosien vastuullisuusselvityksen riskiarviointityökalun avulla. Selvitimme 1 923 oman merkin tuotteen ainesosien alkuperän. Näistä 233 sisälsi ainesosia, jotka tarvitsevat riskiarvioinnin perusteella lisäselvityksen ainesosan valmistajan vastuullisuudesta.

Tunnistamme ja huomioimme vesiriskit toimitusketjussamme. 

Jatkoimme vesiriskiarviointityötä ja käytämme tuloksia toimenpiteiden suunnitteluun.

Jatkamme vesiriskiarviointityötä ja käytämme tuloksia toimenpiteiden suunnitteluun.

Aloitimme omien merkkiemme vesiriskiarvioinnin. Tavoitteenamme on tunnistaa toimitusketjussamme ne valuma-alueet, joissa on merkittävimmät veden niukkuuden tai saastumisen ongelmat. Tavoitteenamme on saada vesiriskiarviointi valmiiksi vuonna 2016.

Linjaukset

Kala ja äyriäiset: Keskon päivittäistavarakaupalla ja K-ruokakaupoilla ei ole valikoimissaan WWF:n kalaoppaassa punaisella liikennevalolla merkittyjä lajeja. Keskon päivittäistavarakauppa ja K-ruokakaupat edistävät vihreällä merkittyjä lajeja valikoimissaan. Suosimme valikoimapäätöksissä kestäviä kalakantoja ja MSC- ja ASC-sertifioituja tavarantoimittajia. K-ryhmän kala- ja äyriäislinjaus on ollut voimassa vuodesta 2008.

Keskon päivittäistavarakaupan vähittäismyyntivalikoimassa oli 196 MSC-sertifioitua kalatuotetta, joista Pirkka-tuotteita oli 41 ja K-Menu-tuotteita 1. ASC-sertifioituja tuotteita oli valikoimissa yhteensä 7, joista Pirkka-tuotteita oli 4.

Kespron horeca-valikoimissa MSC-sertifioituja tuotteita oli 304, joista Menu-tuotteita oli 30. ASC-sertifioituja tuotteita oli Kespron valikoimissa yhteensä 10, joista Menu-tuotteita oli 2.

Keskon päivittäistavarakaupan vähittäismyyntivalikoimassa oli 178 MSC-sertifioitua kalatuotetta, joista Pirkka-tuotteita oli 37. Kesprolle myönnettiin MSC- ja ASC-jäljitettävyyssertifikaatti. Kespron kalan ja äyriäisten toimitusketjun kaikki vaiheet on auditoitu ja Kespro sekä sen sertifioidut asiakasravintolat voivat käyttää markkinoinnissaan MSC- ja ASC-ympäristömerkkejä. MSC- ja ASC-tuotteita oli Kespron Foodservice-valikoimissa lähes 300 kpl ja määrä kasvaa jatkuvasti. Kespron Menu-sarjassa MSC-sertifioituja tuotteita oli 25 ja ASC-sertifioituja 2.

Pirkka-sarjassa oli 41 MSC-sertifioitua kalatuotetta.

Palmuöljy: Vuoteen 2020 mennessä kaikki omien elintarvikemerkkiemme sisältämä palmuöljy on vastuullisesti tuotettua (CSPO).

Vuoden 2017 aikana myytyjen Kespron Menu -elintarviketuotteiden palmuöljystä noin 82 %  oli vastuullisesti tuotettua palmuöljyä (CSPO), josta fyysisesti jäljitettävää (Identity Preserved) palmuöljyä 0,2 %, erilliskäsiteltyä palmuöljyä (Segregated) 74,3 %, massabalanssipalmuöljyä (Mass Balance) 20,7 % ja RSPO-krediittejä 4,9 %.

Vuoden 2017 aikana myytyjen Pirkka ja K-Menu -elintarviketuotteiden palmuöljystä noin 43 %  oli vastuullisesti tuotettua palmuöljyä (CSPO), josta erilliskäsiteltyä palmuöljyä (Segregated) 19 %, massabalanssipalmuöljyä (Mass Balance) 79 % ja RSPO-krediittejä 2 %.

Palmuöljyä sisältävistä omien merkkien elintarviketuotteista (Pirkka, K-Menu ja Kespron Menu) noin 34 %  sisälsi vastuullisesti tuotettua palmuöljyä (CSPO).

Pirkka-tuotteiden sisältämästä palmuöljystä noin 20 % oli vastuullisesti tuotettua palmuöljyä (CSPO).

Soija: Vuoteen 2020 mennessä kaikki omien merkkiemme tuotantoketjussa käytetty soija on vastuullisesti tuotettua, RTRS- tai ProTerra-sertifioitua soijaa. Linjaus koskee päivittäistavarakaupan omien merkkien elintarvikkeiden soijaperäisiä ainesosia ja eläinperäisten tuotteiden tuotannossa käytettävää soijarehua. 

Selvitimme vastuullisen soijan osuuden omien merkkien elintarvikkeissa ja tuotantoketjussa. Vuoden 2017 aikana myytyjen omien merkkien (Pirkka, K-Menu ja Kespron Menu) elintarviketuotteissa ja tuotantoketjussa käytetty soija ei vielä ollut vastuullisesti tuotettua.

Olimme perustajajäsen suomalainen soijasitoumus -ryhmässä, joka aloitti toimintansa helmikuussa 2016. Suomalaisen soijasitoumuksen jäsenet sitoutuvat siihen, että vuoteen 2020 mennessä kaikki niiden omien tuotteiden tuotantoketjussa käytetty soija on vastuullisesti tuotettua, RTRS- tai ProTerra-sertifioitua soijaa. Sitoumus kattaa sekä suomalaisen tuotantoketjun että ulkomaisen hankinnan. Liityimme Round Table on Responsible Soy (RTRS) -järjestöön ja sitouduimme sen myötä  edistämään pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti vastuullisuutta soijan tuotantoketjussa. 

Tavoite lisätty vuonna 2016

Puu ja paperi: Vuoteen 2025 mennessä kaikki Keskon valikoimissa olevat puu- ja paperituotteet ovat kestävää alkuperää. Puu- ja paperituotteet ovat FSC- tai PEFC-sertifioituja tai kierrätettyä materiaalia. Päivittäistavarakaupassa linjaus koskee omia merkkituotteita.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupalle on myönnetty vuonna 2013 PEFC-sertifikaatti, joka kattaa kuusi- ja mäntysahatavaran ja niiden jalosteiden sekä MDF-levyjen tukkukaupan Suomessa (prosenttimenetelmä). Vuonna 2017 keskimääräinen PEFC-sertifiointiprosentti oli: mänty 89,7 % ja kuusi 85,5 %.

Päivittäistavarakaupan Pirkka ja K-Menu -sarjoissa 54 % puu- ja paperituotteista sisälsi kestävää raaka-ainetta. Kespron Menu-sarjassa 14 % puu- ja paperituotteista sisälsi kestävää raaka-ainetta.

Keskimääräinen PEFC-sertifiointiprosentti oli: mänty 91,2 % ja kuusi 84,6 %. Kartoitamme mahdollisuuksia laajentaa puulinjausta kattamaan koko konsernin.

PEFC-sertifiointiprosentti ilmoitetaan kuukausittain Keskon nettisivuilla

Muovi: Edistämme muovin kierrätystä ja uusiokäyttöä. Luomme toimintamalleja, jotka estävät muovin päätymisen luontoon. Etsimme vaihtoehtoisia pakkausmateriaaleja muoville. Kasvatamme kuluttajaviestinnän avulla vaihtoehtoisten ostoskassien (puuvillakassien, kestokassien ja juuttikassien) ja pahvilaatikoiden myyntiosuudeksi 10 % vuoteen 2025 mennessä. Etsimme PVC:lle korvaavia materiaaliratkaisuja. 

Poistimme ympäristölle haitalliset mikromuovirakeet kaikista omien merkkien kosmetiikkatuotteistamme. Muutamme kaikki omien merkkien pesuaineet mikromuovittomiksi vuoden 2018 aikana. Pirkka ESSI Kiertokassit tulivat K-ruokakauppojen ostoskassien valikoimiin alkuvuonna 2017. Niiden valmistuksessa on käytetty yli 90 % kierrätysmateriaalia, josta noin puolet on kotitalouksilta erilliskerättyä muovipakkausjätettä. Ohuita pikkupusseja ei ollut kassalinjastoilla esillä vuoden 2017 loppuun mennessä ja pikkupussin sai vain pyydettäessä esimerkiksi kukkakimppua varten. Vuonna 2017 vähensimme pikkupussien kulutusta 20 %.

Pilotoimme K-ruokakaupoissa menestyksekkäästi Stora Enson valmistamaa uutta puukuitupohjaista EcoFishBoxia kalapakkauslaatikkona.  K-ryhmän lahjakortit on valmistettu vuodesta 2017 lähtien PVC-vapaasta materiaalista. Suomen Onninen Express -myymälöissä kanta-asiakkaille on jaettu ostoskoreja, jotka asiakas voi viedä mukanaan työmaalleen ja ottaa mukaansa seuraavalle käyntikerralle. 

Julkaisimme muovilinjauksen lokakuussa 2016 ja sitouduimme muovikassien kulutuksen vähentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Muovikassit ovat olleet maksullisia K-ryhmän ruokakaupoissa ja rautakaupoissa, ja vuoden 2017 alussa ne muuttuivat maksullisiksi myös maatalous- ja konekaupoissa sekä huonekalukaupoissa. Ohuita pikkupusseja ei enää ole vuoden 2017 loppuun mennessä kassalinjastoilla esillä. Tarjoamme valikoimissamme vaihtoehtoja muovikasseille: kestokasseja, puuvillakasseja ja juuttikasseja sekä paperikasseja ja kierrätysmuovikasseja. Paperikassien osuus kaikkien eri kauppakassien myynnistä vuonna 2016 oli noin 1,5 % ja kestokassien noin 1,5 %. Keväällä 2017 valikoimiin lisättiin Amerplast Oy:n valmistamat Pirkka ESSI kiertokassit, joiden valmistukseen käytetään kotitalouksien Rinki-ekopisteisiin palauttamaa muovipakkausjätettä. Poistamme mikromuovirakeet omista kosmetiikkamerkkituotteistamme vuoden 2017 aikana. Omien merkkien pakkaukset eivät sisällä PVC:tä. Lopetamme PVC:n käytön Keskon lahjakorttien valmistusmateriaalina vuonna 2017. Pyrimme muuttamaan Plussa-kortin valmistusmateriaalin PVC-vapaaksi vuonna 2017.

Ruokakauppojen valikoimiin tuli lisää kestokassivaihtoehtoja: uusi Vallila-kuosi, Kesäpäivä-kassi ja Nenäpäivä-kassi.

Vastuullisuusmerkityt omat merkkituotteet

Tarjoamme laajan vastuullisuusmerkittyjen omien merkkien valikoiman.

Pirkka-sarjassa oli 37 Pirkka Reilun kaupan tuotetta, 116 Pirkka Luomu -tuotetta, 41 MSC-sertifioitua kalatuotetta, 35 UTZ-merkittyä tuotetta, 76 Joutsenmerkittyä tuotetta, 137 Avainlippu-tuotetta, 88 Sirkkalehti-merkittyä tuotetta, 220 Hyvää Suomesta -merkittyä tuotetta ja 5 Allergiatunnus-tuotetta.

Kespron Menu-sarjassa oli 4 Reilun kaupan tuotetta, 5 luomutuotetta, 30 MSC-sertifioitua tuotetta, 2 ASC-sertifioitua tuotetta, 15 Joutsenmerkittyä tuotetta, 10 UTZ-merkittyä tuotetta, 21 Avainlippu-tuotetta, 4 Hyvää Suomesta -merkittyä tuotetta ja 23 Sirkkalehti-merkittyä tuotetta.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan Cello-sarjassa oli 411 Avainlippu-tuotetta, 30 Joutsenmerkittyä tuotetta, 35 M1-merkittyä tuotetta ja 116 Allergiatunnus-tuotetta.

Pirkka-sarjassa oli Pirkka Reilun kaupan tuotteita 36, Pirkka Luomu -tuotteita 118, Pirkka MSC-sertifioituja kalatuotteita 37, Pirkka UTZ -merkittyjä tuotteita 32 ja Joutsenmerkittyjä tuotteita 65. Kaikki Pirkka- ja K-Menu -kahvit ovat Reilun kaupan tai UTZ-sertifioituja. Pirkka-sarjassa on 15 Reilu kauppa tai UTZ-sertifioitua suklaa- ja leivontasuklaatuotetta. Vuonna 2017 kaikki Pirkka-sarjan suklaat ovat Reilu kauppa tai UTZ-sertifioituja.

Kespron Menu-sarjassa oli 7 Reilun kaupan tuotetta, 5 luomutuotetta, 25 MSC-sertifioitua tuotetta, 2 ASC-sertifioitua tuotetta, 13 Joutsenmerkittyä tuotetta ja 5 UTZ-merkittyä tuotetta.

Cello-sarjassa kaikilla sisä- ja ulkomaaleilla on Joutsenmerkki, Cello M1 -merkittyjä tuotteita oli 62 ja Cello Allergiatunnus -merkittyjä tuotteita oli 105. PROF-sarjassa 15 tuotteella oli M1-merkki.

 

Pirkka-sarjassa oli Pirkka Reilun kaupan tuotteita 40, Pirkka Luomu -tuotteita 134, Pirkka MSC-sertifioituja kalatuotteita 41 ja Pirkka UTZ -merkittyjä tuotteita 17.

Tuoteturvallisuus

K-ryhmän valikoimien tuoteturvallisuus on varmistettu. Tuotetutkimusyksikön laboratorio valvoo päivittäistavarakaupan omien merkkien ja oman maahantuonnin tuoteturvallisuutta ja laatua. Kaikilla elin­tarviketoiminnoillamme on omavalvontasuunnitelma.

GRI 416-1, 416-2, 417-1

Tuotetutkimuksen laboratorio tutki 7 350 tuotenäytettä ja teki 15 076 analyysia. Yhteensä 522:lla omien elintarvikemerkkituotteiden tavarantoimittajalla on kansainvälisen tuoteturvallisuuden varmentava audit-sertifikaatti. Omia auditointeja tehtiin 59.

Tuotetutkimuksen laboratorio tutki 7 770 tuotenäytettä ja teki 17 176 analyysia. 503:n tavarantoimittajan tuoteturvallisuus on varmennettu sertifioidulla auditmenettelyllä ja 58:n tuotetutkimuksen omalla auditoinnilla.

Tuotetutkimuksen laboratorio tutki 8 037 tuotenäytettä ja teki 20 396 analyysia. Auditointeja tehtiin 7.

          

Tavarantoimittajien sosiaalisen vastuun arviointi

414-1 Tavarantoimittajat, jotka on arvioitu sosiaaliseen vastuuseen liittyvien kriteerien mukaisesti,

414-2 Negatiiviset sosiaaliseen vastuuseen liittyvät vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet

Riskimaahankinta

Keskon suomalaisten yhtiöiden suorat ostot riskialueiden tavarantoimittajilta vuonna 2017 olivat yhteensä 106 miljoonaa euroa (2016: 85 miljoonaa euroa) eli noin 1,2 % (2016: 1 %) Keskon kaikista ostoista. Suoran riskimaatuonnin osuus Keskon tuonnista Suomeen oli noin 13,9 % (2016: 11,9 %). Keskon suomalaisten yhtiöiden merkittävimmät riskituontimaat on esitetty alla olevassa kartassa. Keskon muiden maiden osalta suoraa riskimaatuontia ei ole tilastoitu.

Riskimaissa tyypillisesti tuotettavia tuotteita ovat vaatteet ja kodintekstiilit, kengät ja muu nahkatavara, huonekalut, kodinsisustustuotteet, työkalut, urheiluvälineet, lelut, maataloustuotteet (esimerkiksi kahvi, tee, kaakao, hedelmät, vihannekset, viinit) sekä kala-, hedelmä- ja vihannessäilykkeet.

Kesko julkaisee vuosittain riskimaissa toimivat oman maahantuonnin piirissä olevat omien merkkien vaatteiden ja kenkien valmistustehtaat nettisivuillaan. Lista päivitetään kerran vuodessa, ja uusin lista on päivitetty 31.8.2017.

Riskimaatoimittajien sosiaalisen vastuun auditoinnit

Kesko on amforin jäsen. Amfori on johtava maailmanlaajuinen liiketoimintajärjestö, jonka tavoitteena on edistää avointa ja kestävää liiketoimintaa. Kesko osallistuu amfori BSCI:hin ja suosittaa riskimaatavarantoimittajien sosiaalisen vastuun arvioinnissa amfori BSCI -auditointia. Kesko hyväksyy myös muita sosiaalisen vastuun arviointijärjestelmiä, jos niiden kriteerit vastaavat amfori BSCI -auditoinnin kriteerejä ja auditoinnin on suorittanut riippumaton osapuoli.

Osana Keskon päivittäistavarakaupan ja ICA Global Sourcingin hankintayhteistyötä Kesko hyväksyy myös ICA:n oman sosiaalisen vastuun auditoinnin ICA Social Auditin. Tällöin edellytetään kuitenkin tavarantoimittajan siirtymistä muun Keskon hyväksymän kolmannen osapuolen suorittaman auditoinnin piiriin viimeistään kahden ICA-auditoinnin jälkeen.

Keskon hyväksymät sosiaalisen vastuun arviointijärjestelmät on listattu kohdassa Seuranta- ja valvontajärjestelmät. Osa Keskon tavarantoimittajista on myös itse amforin jäseniä ja edistää amfori BSCI -auditointeja omassa toimitusketjussaan.

Vuoden 2018 alussa Keskon riskimaatavarantoimittajien tehtailla tai viljelmillä oli:

 • 291 (2017 alussa: 274) voimassa olevaa amfori BSCI -auditointia
 • 15 (2017 alussa: 13) voimassa olevaa SA8000-sertifiointia
 • 30 (2017 alussa: 24) voimassa olevaa SMETA-auditointia
 • 45 (2017 alussa: 24) voimassa olevaa ICA Social Audit -auditointia
 • 22 (2017 alussa: 22) voimassa olevaa SIZA-auditointia
 • 11 (2017 alussa: 11) voimassa olevaa Reilun kaupan sertifiointia
 • 2 (2017 alussa: 5) voimassa olevaa ICS-auditointia
 • 5 (2017 alussa: 11) voimassa olevaa ICTI CARE -sertifiointia
 • 1 (2017 alussa: 2) voimassa olevaa WRAP-sertifiointia
 • 1 voimassa oleva WIETA-sertifiointi

Keskon periaatteena on tehdä yhteistyötä vain sellaisten riskimaatavarantoimittajien kanssa, jotka ovat sosiaalisen vastuun auditointien piirissä tai käynnistävät prosessin yhteistyön alkaessa. Keskon päivittäistavarakauppa edellyttää kaikkien riskimaatoimittajiensa olevan auditoitu.  Uusien tavarantoimittajien kanssa ei lähdetä yhteistyöhön, ellei hyväksyttävää auditointia ole.

Tavarantoimittajien sosiaalisen vastuun auditoinnit Keskon 10 suurimmassa riskituontimaassa1

#

Amfori BSCI -auditointien tulokset

Vuoden 2017 aikana yhteensä 157:lle (2016: 210) Keskon tavarantoimittajien tehtaille tai viljelmille tehtiin täysi amfori BSCI -auditointi. Lisäksi 146:lle ( 60) tavarantoimittajien tehtaille tai viljelmille suoritettiin amfori BSCI -seuranta-auditointi.

Keskon tavarantoimittajien tehtaiden ja viljelmien amfori BSCI -auditointien tulokset vuodelta 2017 on esitetty alla. Eniten puutteita esiintyi johtamiskäytännöissä, työaikasäännösten noudattamisessa sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvissä asioissa.  Korjaustoimenpiteet ja niiden seuranta sisältyvät auditointiprosessiin. Amfori BSCI -toimintamallin mukaan tehtaille suoritetaan kahden vuoden välein täysi auditointi, jossa jokainen auditointiprotokollan osa-alue arvioidaan. Jos tehtaan auditointitulos on C, D tai E, tulee tehtaalla järjestää 12 kuukauden sisällä seuranta-auditointi, jossa arvioidaan täydessä auditoinnissa löytyneet puutteet ja niiden korjaustoimenpiteet.

Kesko ei lopeta yhteistyötä tavarantoimittajan kanssa, jos tavarantoimittaja sitoutuu auditointiraportissa määriteltyjen epäkohtien korjaamiseen. Vuonna 2017 päätettiin lopettaa yhteistyö kuuden tehtaan kanssa sosiaaliseen vastuuseen liittyvien puutteiden vuoksi. Tehtaiden kanssa ei päästy yksimielisyyteen tarvittavista korjaavista toimenpiteistä.

 

Keskon amfori BSCI -auditointitulokset 2017, täydet auditoinnit

Keskon amfori BSCI -auditointitulokset 2017, seuranta-auditoinnit

Keskon amfori BSCI -auditointitulosten jakauma eri osa-alueilla 2017, täydet auditoinnit

Keskon amfori BSCI -auditointitulosten jakauma eri osa-alueilla 2017, seuranta-auditoinnit

Reilun kaupan tuotteet

Keskon päivittäistavarakaupalla on laaja yhteistyösopimus Reilu kauppa ry:n kanssa. K-ruokakaupan ketjukonseptit ja K-kauppiaat määrittävät Reilun kaupan tuotteiden valikoimat kauppatasolla.

 • Vuoden 2017 aikana Keskon päivittäistavarakaupan valikoimissa oli 300 (2016: 367) Reilun kaupan tuotetta, joista Pirkka-tuotteita oli 37 (2016: 36) ja Kespron Menu-tuotteita oli 4 (2016: 7).
 • Vuonna 2017 Keskon päivittäistavarakaupan myymistä tuotteista kertyi sosiaalisiin kehityshankkeisiin tarkoitettua Reilun kaupan lisää 719 225 euroa (2016: 649 459 euroa).

Vuonna 2017 eniten Reilun kaupan lisää kertyi Reilun kaupan kukkien (271 672 €), kahvin (224 537 €) ja hedelmien (142 975 €) myynnistä. Reilun kaupan tilastojen mukaan vuonna 2017 Keskon päivittäistavarakaupassa myyty Reilun kaupan kahvi työllisti noin 800 kahvin pienviljelijää vuoden ajaksi Reilun kaupan ehdoin.

Keskon ja Planin yhteistyö Thaimaassa

Kesko ja lastenoikeusjärjestö Plan International Suomi tekevät yhteistyötä Thaimaan kalateollisuuden vastuullisuuden ja siirtotyöläisten aseman parantamiseksi. Yhteistyöstä on sovittu vuosiksi 2015–2018, ja se on osa Ruotsin kehitysyhteistyöviraston SIDA:n sekä amerikkalaisen Richard ja Helen DeVos Foundationin rahoittamaa laajempaa hanketta Thaimaassa ja Kambodžassa.

Hankkeen avulla pyritään parantamaan kambodzhalaisten siirtotyöläisten työoloja sekä heidän lastensa koulutusta ja suojelua Thaimaassa. Yhteistyö Planin kanssa parantaa myös Keskon kalatuotteiden tuotantoketjun läpinäkyvyyttä.

Osana hanketta perustettiin kaksi oppimiskeskusta Rayongin ja Tratin provinsseihin siirtotyöläisperheiden lapsille vuonna 2015. Oppimiskeskukset antavat lapsille valmiuksia, joita he tarvitsevat päästäkseen thaimaalaiseen julkiseen kouluun, ja tukevat heitä jatkamaan opintojaan. Vuonna 2017 oppimiskeskuksiin rekisteröitiin 50 iältään 4–17-vuotiasta tyttöä ja 38 iältään 4–17-vuotiasta poikaa. Hankkeen avulla julkiseen thaimaalaiseen kouluun pääsi 40 tyttöä ja 60 poikaa. Vuosien 2015–2017 aikana oppimiskeskuksiin on rekisteröity yhteensä 944 lasta ja thaimaalaiseen julkiseen kouluun on päässyt 212 lasta.

Tavarantoimittajille suunnattuja amfori BSCI -koulutuksia jatkettiin vuonna 2017. Kaksi yleiskoulutusta ja yksi syventävä koulutus järjestettiin Bangkokissa. Koulutuksiin osallistui yhteensä 25 thaimaalaista kalateollisuuden tavarantoimittajaa. Yleiskoulutuksissa käsiteltiin amfori BSCI Code of Conductin sisältöä, YK:n ja ILO:n ihmisoikeus- ja työoikeussopimuksia sekä Thaimaan kansallista työlainsäädäntöä. Syventävässä koulutuksessa annettiin valmiuksia tavarantoimittajien omien sosiaalisten kysymysten edistämiseen ja valvontaan. Tavarantoimittajakoulutukset jatkuvat vuonna 2018.

Lue lisää Plan-yhteistyöstä .

Tavarantoimittajakoulutukset Kiinassa ja Intiassa

Kesko ja ruotsalainen ICA ovat tehneet ICA Global Sourcing (IGS) –hankintayhteistyötä Aasiassa vuodesta 2016. Yhteistyö keskittyy K-ruokakaupoissa myytävien käyttötavaroiden hankintaan. Tavarantoimittajien tehtaiden sosiaalisen vastuun varmentaminen ja tuotelaadun varmistaminen on keskeinen osa hankintaprosessia. IGS:llä on toimistot Kiinassa, Hong Kongissa, Vietnamissa, Bangladeshissa sekä Intiassa.  IGS:n paikallinen vastuullisuusyksikkö vastaa tuotannon vastuullisuuden varmentamisesta yhteistyössä Keskon kanssa.

Vuonna 2017 järjestettiin IGS:n tavarantoimittajille suunnattu vastuullisuuskoulutus Hangzhoussa Kiinassa ja Delhissä Intiassa. Koulutustilaisuuksissa käsiteltiin Keskon sosiaalisen vastuun vaatimuksia tavarantoimittajille, tehtaiden auditointiprosessia sekä tuotelaadun ja turvallisuuden vaatimuksia. Lisäksi keskusteltiin tavarantoimittajien esittämistä vastuullisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

Hangzhoun koulutukseen osallistui 24 tavarantoimittajia ja Delhin koulutukseen 23 tavarantoimittajaa. Paikalla oli myös IGS:n ja Keskon vastuullisuusyksikön edustajat.

Lue lisää IGS-yhteistyöstä.

Pirkka- ja K-Menu-elintarviketuotteiden ainesosien riskianalyysi

Keskon tavoitteena on tunnistaa tuotteiden koko toimitusketju ja varmentaa tuotteiden ainesosien sosiaalinen vastuullisuus. Vuonna 2015 aloitettu Pirkka- ja K-Menu-elintarvikkeiden ainesosien alkuperän selvitystyö ja riskianalyysi jatkuivat vuonna 2017.

Vuonna 2017 arvioitiin 150:n uuden Pirkka- ja K-Menu-elintarviketuotteen ainesosien vastuullisuus omaa riskiarviointityökalua hyödyntäen. Riskianalyysin perusteella arvioiduista tuotteista 20 tuotetta sisälsi ainesosia, joiden valmistajan sosiaalisesta vastuullisuudesta tarvitaan lisäselvitystä. Vuosien 2015–2017 aikana riskianalyysi on tehty yhteensä 2 233:lle omien merkkien elintarviketuotteelle.

Kesällä 2017 omien merkkien ainesosien riskianalyysi sai tunnustusta amforin (entisen Foreign Trade Association, FTA:n) vuosikokouksessa. Kesko valittiin riskianalyysin ansiosta Vuoden 2017 FTA:n jäsen -kilpailun kolmen parhaan finalistin joukkoon.

Omien merkkien elintarviketuotteiden ainesosaselvitystä jatketaan vuonna 2018. Tulosten perusteella on tarkoitus kartoittaa ainesosakohtaisia jatkotoimenpiteitä Pirkka- ja K-Menu-tuotteiden toimitusketjun vastuullisuuden edistämiseksi.

Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

416-1 Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi,

416-2 Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset

Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi sisältyy Keskon päivittäistavarakaupan tuotetutkimusyksikön toimintaan. Se edellyttää, että sen omien elintarvikemerkkituotteiden valmistajilla on kansainvälinen tuoteturvallisuuden varmentava sertifiointi. Keskon päivittäistavarakauppa hyväksyy muun muassa seuraavat standardit: BRC, IFS, FSSC 22000 ja GlobalGAP. Vuonna 2017 sertifioituja tavarantoimittajia oli 581 kpl (2016: 561 kpl). Lukumäärä sisältää myös vanhat, Keskon päivittäistavarakaupan oman auditointiohjeistuksen mukaisesti tehdyt auditoinnit.

Tuotenäytteitä tutkittiin 7 350 kappaletta (2016: 7 770). Näytteet liittyivät pääasiassa omien merkkien tuotekehitykseen. Omavalvontanäytteitä tutkittiin 2 395 kappaletta (2016: 2 387).

Omien merkkituotteiden kehityksessä kiinnitetään Keskon päivittäistavarakaupan strategian mukaisesti erityistä huomiota tuotteiden terveellisyyteen.

Ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä koskevan EY:n valkoisen kirjan kannustamana yli 150 Pirkka-tuotteesta vähennettiin sokeria, tyydyttynyttä rasvaa ja suolaa vuosina 2007–2013. Uusissa Pirkka-tuotteissa terveellisyyskriteerit huomioidaan jo tuotekehitysvaiheessa.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta julkaisi kesäkuussa 2017 Ravitsemussitoumus-toimintamallin. Se on Suomen toimenpide EU:n Roadmap for Action on Food Product Improvement -viitekehyksen reformulaatio-ohjelmaan osallistumiseksi.

K-ryhmä liittyi ravitsemussitoumukseen antamallaan kasvissitoumuksella. Kasvissitoumus kannustaa K-ruokakauppojen asiakkaita lisäämään kasvisten käyttöä seuraavien vuoteen 2020 asti ulottuvien toimenpiteiden avulla:

 • Vuoteen 2020 mennessä kasviproteiinituottteita sisältävä vegehylly löytyy vähintään 400 K-ruokakaupasta. Vuonna 2017 erillinen vegehylly oli noin 250 K-ruokakaupassa.
 • Järjestämme vuosittain (2018–2020) K-ruokakaupoissa vähintään 250 kasviskampanjaa. Vuonna 2017 K-ruokakaupan ketjuissa järjestettiin lähes 240 kasviskampanjaa.
 • Lisäämme vuoteen 2020 mennessä valikoimiimme vähintään 50 uutta hedelmä- tai vihannestuotetta. Vuonna 2017 lisäsimme valikoimiimme 55 uutta hedelmä- ja vihannestuotetta.

Vuosina 2016–2017 tehtiin arviointi elintarvikeväärennösten esiintymisen todennäköisyydestä ja työstettiin valvontasuunnitelma väärennöksiltä suojautumiseksi. (VACCP eli Vulnerability Assessment and Critical Control Points). Väärennösuhkia tunnistettiin 77. Näistä 6 arvioitiin kriittisiksi kontrollipisteiksi, joille tehdään normaalien tuote- ja tavarantoimittajavarmistusten lisäksi säännöllistä, väärennöksiä kontrolloivaa analyyttistä seurantaa.

Keskon päivittäistavarakaupassa tuotteiden takaisinvetoja vuonna 2017 oli 140 kappaletta (2016: 99). Näistä Keskon päivittäistavarakaupan omia merkkejä oli 33 (2016: 26). Muissa tapauksissa tuotetutkimus avusti tuotteiden valmistajia takaisinvedossa. Julkisia takaisinvetoja, jolloin tuotevialla tai -virheellä voi olla terveydellisiä vaikutuksia, oli Keskon päivittäistavarakaupan omien merkkituotteiden osalta vuoden 2017 aikana 4 (2016: 2).

K-Rauta teki vuonna 2017 kaksi (2016: 1) ja Onninen kolme takaisinvetoa (2016: 4). Konekesko teki vuonna 2017 yhden julkisen takaisinvedon (2016: 0). Vuonna 2017 rakentamisen ja talotekniikan kaupassa oli ainoastaan tämä yksi julkinen takaisinveto (2016: 0).

Vuoden 2017 aikana ei ollut tuotteen terveellisyyteen tai turvallisuuteen liittyviä oikeustoimia tai sakkoja.

Markkinointiviestintä ja tuoteinformaatio

417-1 Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä tuoteinformaatio

Kesko noudattaa omien merkkituotteidensa ja omien maahantuontituotteidensa osalta kaikkea pakkausmerkintöihin liittyvää lainsäädäntöä. Keskeisiä säädöksiä ovat muun muassa:

 • Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät: Elintarviketietoasetus EY 1169/2011 ja sitä täydentävät säädökset
 • Kulutustavaroiden turvalliseen käyttöön liittyvät pakkausmerkinnät: Yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi 2001/95/EY (ja siihen liittyvä vastaava kansallinen lainsäädäntö Keskon toimintamaissa)
 • Kemikaalien varoitusmerkinnät: Kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta säätävä CLP-asetus EY 1272/2008
 • Sähkölaitteiden merkinnät: Lukuisia tuoteryhmäkohtaisia direktiivejä (ja niihin liittyvä vastaava kansallinen lainsäädäntö Keskon toimintamaissa)
 • Lelujen merkinnät: Lelujen turvallisuusdirektiivi 2009/48/EY (ja siihen liittyvä vastaava kansallinen lainsäädäntö Keskon toimintamaissa)
 • Kosmeettisten valmisteiden pakkausmerkinnät: Asetus kosmeettisista valmisteista EY 1223/2009

Kaikkiin kotimaisiin Pirkka- ja kaikkiin K-Menu-tuotteisiin on merkitty valmistajan nimi ja paikkakunta. Ulkomaisiin Pirkka-tuotteisiin merkitään valmistusmaa. Kaikissa K-Citymarketin ja Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan omissa merkkituotteissa on alkuperämaamerkinnät.

Lihan alkuperämaa merkitään asetuksen EY 1337/2013 mukaisesti. Elintarvikkeen ainesosana oleva liha ja maito merkitään kansallisen asetuksen MMM 218/2017 mukaisesti.

Lakisääteisten pakkausmerkintöjen lisäksi tuotteisiin voidaan liittää vapaaehtoisia merkintöjä, jotka kertovat tuotteen vastuullisuudesta. Näihin merkintöihin voidaan lukea muun muassa luomu- ja ympäristömerkinnät sekä sosiaalisesta vastuullisuudesta kertovat merkinnät.

Keskon päivittäistavarakaupan omiin merkkituotteisiin on merkitty pakkausten materiaalitunnukset. Nämä merkinnät auttavat ja ohjaavat kuluttajia pakkausmateriaalien kierrättämisessä. Ympäristölle vaarallisissa kemikaaleissa on CLP-asetuksen mukainen varoitusmerkintä.

417-2 Tuoteinformaatioon ja tuotemerkintöihin liittyvien määräysten rikkomukset

Typen oksideja säätelevä moottoriohjelmisto

Syyskuussa 2015 Kalifornian ilmanlaadun komissio (CARB) ja ympäristösuojeluvirasto (EPA) löysivät Volkswagen-konsernin tyypin EA 189 1,2, 1,6 ja 2,0 –litraisella dieselmoottorilla varustetuista autoista typen oksideja säätelevän moottoriohjelmiston.

VV-Auton edustamien merkkien osalta näitä autoja todettiin olevan Suomessa noin 53 000. Tapaus koskee kaikkia VV-Auton maahantuomia merkkejä: Volkswagen, Audi, SEAT ja Volkswagen-hyötyautot.

Volkswagenin, Audin ja SEATin EA 189 -tyypin 2,0-, 1,6- ja 1,2-litraisten dieselautojen takaisinkutsut (SEAT: huoltokampanja) ja ohjainlaitteen korjauspäivitykset etenivät Suomessa vuonna 2017 aikataulun mukaisesti.

Vuoden loppuun mennessä kaikkiin noin 53 000 autoon oli saatavilla ohjelmistopäivitys ja yli 47 000 autoa oli päivitetty (88,4 %).

Korjaustoimenpiteiden jälkeen autot täyttävät EU5-päästöstandardin vaatimukset. Autoihin tehtävät toimenpiteet eivät vaikuta auton polttoaineenkulutukseen, moottorin tehoon, CO2-päästöihin, ajokäyttäytymiseen tai akustiikkaan.

Takaisinvedot pakkausmerkintävirheen takia

Kesko noudattaa omien merkkituotteidensa ja maahantuomiensa tuotteiden pakkausmerkinnöissä EU:n ja Suomen lainsäädäntöä.

Tuotteen virheellisestä pakkausmerkinnästä johtuvia takaisinvetoja oli vuoden 2017 aikana 39 (2016: 24), joista 9 (2016: 7) oli Keskon omia merkkejä.

GRI-lähestymistapa

Olennaiset näkökohdat 

 • Tuotteiden ja palvelujen tiedot ja määräystenmukaisuus
 • Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
 • Toimittajien työolojen arviointi
 • Ihmisoikeudet 
 • Markkinointiviestintä

Politiikat ja sitoumukset

Vastuullista hankintaa ohjaavat Keskon ostotoiminnan periaatteet.

Periaatteet pohjautuvat kansalliseen työlainsäädäntöön ja vastaaviin Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimuksiin, joita sovelletaan silloin, kun kansallinen lainsäädäntö ei yllä näiden sopimusten tasolle. Kesko kiinnittää erityistä huomiota hankintaketjun ihmisoikeuskysymyksiin ja työoloihin keskittyen niiden valvonnassa ensisijaisesti riskimaissa toimiviin tavarantoimittajiin. Riskimaiksi luokitellaan amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) -aloitteen mukaisesti maat, joissa on olemassa riski ihmisoikeuksien ja työoikeuksien loukkaamiselle. Luokittelu perustuu Maailmanpankin indikaattoreihin (Worldwide Governance Indicators).

Kesko ja K-ryhmän kaupat ovat yhdessä tavarantoimittajiensa kanssa vastuussa tuotteiden käyttäjille siitä, että tuotteet täyttävät kaikki Suomen ja EU-lainsäädännön vaatimukset, ovat käyttäjilleen turvallisia ja vastaavat laatu- ja muita lupauksia. Pakkausmerkinnöissä ja markkinointiviestinnässä noudatetaan lainsäädännön vaatimuksia ja viranomaissuosituksia.

Kesko ja K-ryhmän kaupat haluavat tukea asiakkaita kestävissä valinnoissa ja tarjota laajan valikoiman vastuullisuuskriteerin omaavia tuotteita.

Keskon kemikaalipolitiikka koskee kodintekstiilejä, vaatteita, nahkatavaraa, kenkiä ja verhoiltuja huonekaluja. Siinä on esitetty EU:n ja Suomen lainsäädäntöön perustuen kemikaalit, jotka ovat kiellettyjä tai joiden määrää on rajoitettu Keskolle toimitettavissa tuotteissa. Lisäksi Kesko asettaa lainsäädäntöä tiukempia rajoituksia erityistä huolta aiheuttaville kemikaaleille.

Keskon muovilinjaus edistää muovin kierrätystä ja uusiokäyttöä. Toimintamallien tavoitteena on estää muovin päätyminen vesistöihin ja muualle luontoon.

Hankinnan tueksi on laadittu myös tuoteryhmäkohtaisia vastuullisuuslinjauksia, joita ovat muun muassa palmuöljylinjaus, kala- ja äyriäislinjaus, puu- ja paperilinjaus sekä farkkujen hiekkapuhalluslinjaus.

Seuranta- ja valvontajärjestelmät

Keskon hyväksymät riskimaatuotantoon liittyvät sertifiointi- ja auditointijärjestelmät

 

Sertifiointi-/auditointijärjestelmä
Tuoteryhmä
Kriteerien kattavuus
amfori BSCI (amfori Business Social Compliance Initiative) Kaikki tuoteryhmät Sosiaalinen, suppea ympäristöosa
SA8000 Kaikki tuoteryhmät Sosiaalinen
SMETA Kaikki tuoteryhmät Sosiaalinen, suppea ympäristöosa
ICS Kaikki tuoteryhmät Sosiaalinen
Reilu kauppa Maataloustuotteet, myös puuvilla Sosiaalinen, ympäristö
Rainforest Alliance Maataloustuotteet Sosiaalinen, ympäristö
ProTerra Maataloustuotteet Sosiaalinen, ympäristö
MPS-Socially Qualified Maataloustuotteet Sosiaalinen
Soil Association Ethical Trade Maataloustuotteet Sosiaalinen
Sustainability Initiative of South Africa SIZA Maataloustuotteet Sosiaalinen, ympäristö
Sustainably Grown Maataloustuotteet Sosiaalinen, ympäristö
UTZ Certified Kahvi, kaakao, tee Sosiaalinen, ympäristö
RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) Palmuöljyä sisältävät tuotteet Talous, ympäristö, sosiaalinen
RTRS (Round Table on Responsible Soy) Soija Talous, ympäristö, sosiaalinen
WIETA Viinit Sosiaalinen
Vinos de Chile Viinit Sosiaalinen, ympäristö
MSC (Marine Stewardship Council) Pyydetty kala ja äyriäiset Ympäristö (kestävä kalastus)
ASC (Aquaculture Stewardship Council) Viljelty kala ja äyriäiset Sosiaalinen, ympäristö
Florverde Sustainable Flowers Kukat Sosiaalinen, ympäristö
FLA (Fair Labor Association) Käyttötavara Sosiaalinen
FWF (Fair Wear Foundation) Vaatteet Sosiaalinen
GOTS (Global Organic Textile Standard) Tekstiilit, hygieniatuotteet (luomu) Sosiaalinen, ympäristö
WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) Tekstiilit, jalkineet Sosiaalinen
IMO Fair for Life Kaikki tuoteryhmät Sosiaalinen, talous
FSC (Forest Stewardship Council) Puutuotteet ja puutavara Sosiaalinen, ympäristö
ICTI CARE Lelut Sosiaalinen
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) Puutuotteet ja puutavara Sosiaalinen, ympäristö
ICA Social Audit* Käyttötavara Sosiaalinen

 * Ehdollinen hyväksyntä. Hyväksytään korkeintaan kaksi ICA-auditointia, jonka jälkeen tavarantoimittajan on siirryttävä amfori BSCI -auditointiin tai muuhun hyväksyttyyn, riippumattoman kolmannen osapuolen suorittamaan auditointiin.

Tavarantoimittajasopimuksissa edellytetään, että tavaran- ja palveluntoimittajat noudattavat K Code of Conductin ja amfori BSCI:n Code of Conductin periaatteita.

Keskon päivittäistavarakauppa edellyttää, että sen omien merkkituotteiden valmistajilla ja tuottajilla on kansainvälinen elintarviketurvallisuussertifiointi. Keskon päivittäistavarakauppa hyväksyy seuraavat auditointimenettelyt: BRC, IFS, ISO/FSSC 22000, SQF1000/2000 sekä GlobalGAP, IP-perussertifiointi kasviksille tai IP-Sigill.

Tuotetutkimusyksikön laboratorio valvoo päivittäistavarakaupan omien merkkien ja oman maahantuonnin tuoteturvallisuutta ja laatua. Kaikilla elin­tarviketoiminnoillamme on omavalvontasuunnitelma. Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelujen akkreditoima testauslaboratorio T251, joka on hyväksytty SFS-EN ISO/IEC 17025 -standardin mukaiseksi.

Kaupan vastuullisen toiminnan arviointi sisältää kaupan vuosittaisen itsearvioinnin, kaupan laatujärjestelmässä määritellyt kriteerit sekä ulkopuolisen tahon tekemän vastuullisuusauditoinnin määritellyn otannan mukaisesti. Auditoija raportoi tuloksista kaupalle ja Keskolle.

Ohjelmat, projektit ja aloitteet

Vastuullisista valinnoista kerrotaan asiakkaille K-vastuullisuuskonseptin mukaisesti myymäläviestinnällä, muun muassa hyllynreuna- ja pakkausmerkinnöillä. Luomu- ja ympäristömerkittyjen sekä Reilu kauppa -sertifioitujen tuotteiden valikoima- ja markkinointilinjaukset sisältyvät K-ruokakauppojen ketjukonsepteihin. K-vastuullisuuskonsepti on käytössä K-ruokakaupoissa ja K-Rauta-kaupoissa.

Vuonna 2016 Kesko liittyi amfori BSCI Sustainable Wine Programme -ohjelmaan. Ohjelma keskittyy viinituotannon sosiaalisen- ja ympäristövastuun kehittämiseen, ja sen tavoitteena on viinituotannon läpinäkyvyyden ja jäljitettävyyden parantaminen.

Vuonna 2016 Kesko liittyi kiinalaisen The Center for Child Rights and Corporate Social Responsibility (CCR CSR) -organisaation jäseneksi. CCR CSR -organisaation tavoitteena on estää ja vähentää lapsityötä, edistää nuorten työntekijöiden asemaa tehtailla ja helpottaa siirtotyöläisvanhempien arkea. Kesko osallistuu organisaation Virtual Working Group -työryhmään.

Valitusmekanismit

 • SpeakUp-ilmoituskanava
 • K-Kuluttajapalvelu
 • Ketjujen asiakaspalautejärjestelmät

Laskentarajat

Määräystenmukaisuus Kesko
Tuoteturvallisuus Kesko – omat merkkituotteet ja oma maahantuonti
Hankinnan sosiaalinen vastuu (1st tier) Kesko