Hae keskon vuosiraportista 2017

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja Kesko

Olemme sitoutuneet tukemaan toiminnassamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDGs. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat maailmanlaajuinen toimintaohjelma, Agenda 2030, jolla pyritään poistamaan köyhyys, suojelemaan planeettaamme ja varmistamaan, että kaikki ihmiset voivat elää rauhassa ja tulla hyvin toimeen.

Edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita strategiassamme ja vastuullisuustyössämme. Toimintamme tukee kaikkia YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta.

Olemme tunnistaneet kolme tavoitetta olennaisimmaksi toimintamme ja sidosryhmiemme kannalta:

Tavoite 12: Vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto tarkoittaa meille tuotantoketjujen, valikoimien, asiakasviestinnän ja tuotteiden käytön vastuullisuutta.

Tavoite 8: Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu on meille muun muassa K Code of Conductin noudattamista ja toimimista vastuullisena työnantajana 25 000:lle työntekijälle kahdeksassa maassa. Myös toimitusketjujen ihmisoikeuksien hallinta ja suomalaisen tuotannon edistäminen tukevat tavoitetta nro 8.

Tavoite 13: Ilmastotekoihin kuuluvat päästöjen vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen omassa toiminnassa, etenkin kaupoissa ja logistiikassa. Teemme töitä myös toimitusketjujen sekä tavaroiden ja palvelujen päästöjen vähentämiseksi ja autamme kuluttajia tekemään kestävämpiä valintoja.

Ajantasaista tietoa toiminnastamme kunkin kestävän kehityksen tavoitteen hyväksi löytyy Keskon nettisivuilta.

Keskon vuosiraportin GRI-, UNGC- ja SDG -indeksi esittää esitettäviin tietoihin liittyvät kestävän kehityksen tavoitteet. Myös vastuullisuusohjelmassa kuvataan kuhunkin teemaan liittyvät kestävän kehityksen tavoitteet.