Hae keskon vuosiraportista 2017

Johtamismalli

Vastuullisuuden yleiset toimintaperiaatteet

Vastuullisuustyö perustuu Keskon arvoon, visioon ja missioon. Vastuullisuustyötä ohjaavat Keskon strategia, K Code of Conduct -ohjeisto, Keskon yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet, ja Keskon ostotoiminnan periaatteet.

Keskon vastuullisuusohjelma sisältää sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteita. Ohjelmassa on kuusi teemaa: Hyvä hallinto ja talous, Asiakkaat, Yhteiskunta, Työyhteisö, Vastuullinen hankinta ja kestävät valikoimat sekä Ympäristö.

Kesko on sitoutunut useisiin kansainvälisiin julistuksiin ja sopimuksiin. Näistä keskeisimmät ovat:

  • YK:n ihmisoikeuksien julistus ja lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus
  • ILO:n sopimus työelämän perusoikeuksista
  • OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
  • Kansainvälisen Kauppakamarin Kestävän kehityksen peruskirja ja lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet
  • YK:n Global Compact -aloite
  • YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals)
  • Amfori Business Social Compliance Initiativen (amfori BSCI) ostotoiminnan periaatteet.
     

Vastuullisuuden organisointi Keskossa

Vastuullisuus on K-ryhmässä jokapäiväistä työtä, jolla autamme asiakkaita tekemään hyviä valintoja.

Keskeisiä periaatteita ja raportointia käsitellään Keskon hallituksessa ja konsernijohtoryhmässä.

Yhteiskuntavastuutoimintoa johtaa henkilöstöstä, vastuullisuudesta ja aluetoiminnoista vastaava johtaja, joka kuuluu Keskon konsernijohtoryhmään. Hänen tulospalkkiossaan yhtenä tavoitteena on vastuullisuus.

Vastuullisuustyön kehittämisestä, koordinoinnista ja raportoinnista vastaa konsernin yhteiskuntavastuu -yksikkö tukenaan ohjausryhmät.

Toimialojen liiketoimintajohto vastaa käytännön toimenpiteiden läpiviennistä.

Yhteiskuntavastuun ohjaus

"Kesko on mukana YK:n Global Compact -aloitteessa ja on kaikissa toimintamaissaan sitoutunut noudattamaan kymmentä yleisesti hyväksyttyä ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruptionvastaista toimintaa koskevaa periaatetta."

Mikko Helander, pääjohtaja