Hae keskon vuosiraportista 2017

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma
Milj. € Osake-
pääoma
Rahastot Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräys-
vallat-
tomien omistajien osuus
Oma
pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2017 197,3 463,4 -23,7 3,2 -23,5 1 412,4 2 029,1 97,3 2 126,3
Osakeperusteiset maksut 5,5 5,5 5,5
Osingonjako -198,9 -198,9 -4,8 -203,8
Tytäryhtiön myynti 0,0 -1,4 1,4 0,0 0,0
Määräysvallattomien omistajien osuuksien myynnit 21,2 21,2 21,2
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat 0,0 -0,5 -0,5
Muut muutokset 1,4 0,0 6,4 7,8 0,1 7,9
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 1,4 -1,4 5,5 -170,0 -164,4 -5,3 -169,7
Laajan tuloksen erät
Tilikauden tulos 257,8 257,8 11,0 268,8
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot 45,0 45,0 45,0
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -25,0 -25,0 -4,3 -29,3
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 0,8 0,8 0,8
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos -0,4 -0,4 -0,4
Muut erät -0,3 -0,3 -0,3
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -0,1 -9,0 -9,1 -9,1
Tilikauden laaja tulos yhteensä -25,0 0,3 293,5 268,8 6,8 275,6
Oma pääoma 31.12.2017 197,3 464,7 -50,1 3,5 -18,0 1 536,0 2 133,4 98,7 2 232,1
Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma
Milj. € Osake-
pääoma
Rahastot Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräys-
vallat-
tomien omistajien osuus
Oma
pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2016 197,3 463,4 -44,6 0,2 -27,5 1 574,6 2 163,4 78,6 2 241,9
Osakeperusteiset maksut 4,3 4,3 4,3
Omat osakkeet -0,3 -0,3 -0,3
Osingonjako -248,2 -248,2 -1,1 -249,3
Osakepääoman korotus 12,6 12,6
Tytäryhtiön myynti 10,2 -10,2 0,0 0,0
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat 0,0 0,5 0,5 -7,8 -7,4
Muut muutokset 0,0 8,6 8,6 8,6
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,0 10,2 4,0 -249,3 -235,1 3,7 -231,4
Laajan tuloksen erät
Tilikauden tulos 98,6 98,6 15,3 113,8
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot -14,0 -14,0 -14,0
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0,0 10,6 10,6 -0,2 10,4
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 3,1 3,1 3,1
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 0,7 0,7 0,7
Muut erät -0,3 -0,3 -0,3
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -0,7 2,8 2,1 2,1
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,0 10,6 3,0 87,2 100,8 15,0 115,8
Oma pääoma 31.12.2016 197,3 463,4 -23,7 3,2 -23,5 1 412,4 2 029,1 97,3 2 126,3
Lisätietoja osakepääomasta ja rahastoista on esitetty liitetiedossa 4.2, muista laajan tuloksen eristä liitetiedossa 5.6 ja osakepalkkiojärjestelmistä liitetiedossa 5.4.