Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

5.8 Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat
Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia.