Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

5.6 Muut laajan tuloksen erät
Milj. € 2017
Ennen veroja
Vero- vaikutus Verojen jälkeen 2016
Ennen veroja
Vero- vaikutus Verojen jälkeen
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 45,0 -9,0 36,0 -14,0 2,8 -11,1
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -29,3 -29,3 10,4 10,4
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 0,8 -0,2 0,6 3,1 -0,6 2,4
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos -0,4 0,1 -0,3 0,7 -0,1 0,5
Muut erät -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Yhteensä 15,8 -9,1 6,7 -0,1 2,1 2,0