Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

5.5 Laskennalliset verot
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2017 aikana
Milj. € 1.1.2017 Kirjattu tulos-
laskelmaan
Kirjattu omaan
pääomaan
Kurssierot Muut
muutokset
31.12.2017
Laskennalliset verosaamiset
Varaukset 10,0 -0,2 9,8
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 0,1 -0,0 0,1
Vahvistetut tappiot 25,6 -2,4 -0,1 0,0 23,1
Muut väliaikaiset erot 19,4 -1,5 -0,1 -0,7 -0,2 16,8
Yhteensä 55,1 -4,2 -0,1 -0,8 -0,2 49,8
Laskennalliset verovelat
Kirjanpidon ja verotuksen poistojen erotus 30,9 1,0 -0,4 31,5
Käyvän arvon kohdistus 23,5 -0,4 -0,5 -3,9 18,8
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 33,1 -1,3 9,0 40,7
Muut väliaikaiset erot 9,9 -0,7 -0,0 -0,1 -3,9 5,2
Yhteensä 97,4 -1,4 9,0 -0,9 -7,8 96,2
Laskennallinen nettoverovelka 42,3 46,4
Nettoverovelka jakautuu taseessa
Milj. € 2017 2016
Laskennallisiin verosaamisiin 5,6 5,8
Laskennallisiin verovelkoihin 52,0 48,1
Yhteensä 46,4 42,3
Laskennallisten verosaamisten muut väliaikaiset erot sisältää konsernin laskentaperiaatteiden noudattamisesta aiheutuvaa laskennallista verosaamista 3,1 milj. euroa ja paikallisten kirjanpitojen ja verotuksen jaksotuseroista aiheutuvaa laskennallista verosaamista 3,4 milj. euroa.
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2016 aikana
Milj. € 1.1.2016 Kirjattu tulos-
laskelmaan
Kirjattu omaan
pääomaan
Kurssierot Muut
muutokset
31.12.2016
Laskennalliset verosaamiset
Varaukset 9,6 0,3 0,0 0,1 10,0
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 0,1 0,0 0,1
Vahvistetut tappiot 8,3 -3,2 2,1 18,4 25,6
Muut väliaikaiset erot 19,8 0,1 -0,6 1,3 -1,1 19,4
Yhteensä 37,8 -2,8 -0,6 3,4 17,3 55,1
Laskennalliset verovelat
Kirjanpidon ja verotuksen poistojen erotus 49,6 -12,2 -6,5 30,9
Käyvän arvon kohdistus 9,3 -1,5 0,3 15,3 23,5
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 35,3 0,6 -2,8 33,1
Muut väliaikaiset erot 11,0 0,2 0,2 0,7 -2,2 9,9
Yhteensä 105,2 -12,9 -2,7 1,1 6,6 97,4
Laskennallinen nettoverovelka 67,5 42,3
Vahvistetut tappiot
Konsernilla oli 31.12.2017 käyttämättömiä vahvistettuja tappioita 181,0 milj. euroa, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, koska tilinpäätöspäivänä on epätodennäköistä, että konsernille kertyisi lähitulevaisuudessa verotettavaa tuloa, jota vastaan tappioita voitaisiin hyödyntää.
Vahvistetut tappiot, joista ei ole kirjattu verosaamista, erääntyvät seuraavasti:
Milj. € 2018 2019 2020 2021 2022 2023− Yhteensä
0,0 0,9 3,7 1,6 4,4 170,4 181,0
Konsernitilinpäätökseen ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista, koska tytäryhtiöiden voitonjako on konsernin päätäntävallassa, eikä verovaikutuksen toteutumiseen johtava voitonjako ole todennäköinen lähitulevaisuudessa.