Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

5.1 Konsernirakenne
Konsernin rakenne
Kesko-konserniin kuuluu 97 (102) tytäryhtiötä. Konsernilla on äänienemmistö kaikissa yhtiöissä. Kesko-konsernin alakonsernilla, Kesko Senukailla, on olennainen määräysvallattomien omistajien osuus (kts. kappale määräysvallattomien omistajien osuudet).
Tietoja konsernin tilinpäätöshetken mukaisesta rakenteesta:
Toimiala Kotimaa Merkittä-
vimmät tytäryhtiöt
Kokonaan omistettujen tytäryritysten lukumäärä
2017
Kokonaan omistettujen tytäryritysten lukumäärä
2016
Osittain omistettujen tytäryritysten lukumäärä
2017
Osittain omistettujen tytäryritysten lukumäärä
2016
Päivittäistavara-
kauppa
Suomi K-Market Oy 26 23 5 4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi, Ruotsi, Norja, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Venäjä, Valko-Venäjä Onninen-konserni, Kesko Senukai -konserni 39 52 19 12
Autokauppa Suomi VV-Auto Group Oy 6 6 - -
Muut Suomi, Viro 2 5 - -
Kesko on yksinkertaistanut konsernirakennettaan vuosina 2016-2017. Tilikauden 2017 aikana Kesko-konsernin emoyhtiöön Kesko Oyj:öön ovat sulautuneet Ruokakesko Oy, K-citymarket Oy ja Kespro Oy. Tilikauden 2016 aikana Kesko-konsernin emoyhtiöön Kesko Oyj:öön sulautuivat K-talouspalvelukeskus Oy, K-Plus Oy, K-instituutti Oy, Rautakesko Oy, Musta Pörssi Oy ja Keslog Oy.
Lisäksi konserniin kuuluu osittain omistettuja keskinäisiä kiinteistöyhtiöitä. Luettelo konsernin tytäryrityksistä, pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävistä sijoituksista sekä suhteellisesti yhdisteltävistä keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä on esitetty liitetiedossa 5.2.
Olennainen määräysvallattomien omistajien osuus
Kesko-konserniin kuuluvassa Kesko Senukai-konsernissa on olennainen määräysvallattomien omistajien osuus. Alakonsernin emoyhtiö, UAB Kesko Senukai Lithuania, on Kesko Oyj:n tytäryhtiö ja sen kotipaikka on Vilna, Liettua. Kesko-konsernin omistusosuus Kesko Senukai-konsernissa on 50,0 % lisättynä yhdellä osakkeella (50,0 % lisättynä yhdellä osakkeella). Kesko-konsernilla on oikeus nimittää enemmistö hallituksen jäsenistä sekä hallituksen puheenjohtaja. Hallitus ohjaa yhtiön operatiivista toimintaa ja päättää resurssien käytöstä. Määräysvallattomien omistajien osuus Kesko Senukai-konsernin voitosta oli 8,6 milj. euroa (15,3 milj. euroa) ja osuus omasta pääomasta oli 96,7 milj. euroa (97,3 milj. euroa).
Keskon syksyllä 2015 sopima järjestely Baltian rauta- ja sisustuskaupan keskittämisestä UAB Senuku Prekybos centrasiin (Senukai) vietiin päätökseen vuoden 2016 aikana. Yhtiön nimi on muutettiin Kesko Senukaiksi. Järjestelyssä Kesko myi kokonaan omistamiensa Viron ja Latvian K-rautojen toiminnasta vastaavien yhtiöiden osakkeet tytäryhtiölleen Senukaille, josta Kesko omistaa enemmistön. Kesko Senukai alakonsernilla on toimintaa Liettuassa, Virossa, Latviassa ja Valko-Venäjällä.
Taloudellisen informaation yhteenveto tytäryrityksestä, jossa on olennainen määräysvallattomien omistajien osuus
Milj. € Kesko Senukai-konserni
2017
Kesko Senukai-konserni
2016
Lyhytaikaiset varat 238,8 224,0
Pitkäaikaiset varat 109,7 87,9
Lyhytaikaiset velat 114,1 111,0
Pitkäaikaiset velat 31,7 18,0
Liikevaihto 628,9 586,0
Voitto/tappio 17,1 25,1
Emoyrityksen omistajien osuus voitosta/tappiosta 16,1 22,4
Määräysvallattomien omistajien osuus voitosta/tappiosta 1,0 2,7
Tilikauden laaja tulos 10,7 24,3
Emoyrityksen omistajien osuus tilikauden laajasta tuloksesta 13,8 22,5
Määräysvallattomien omistajien osuus tilikauden laajasta tuloksesta -3,1 1,8
Määräysvallattomille omistajille maksetut osingot -1,7 -1,1
Liiketoiminnan nettorahavirta 13,4 14,3
Investointien nettorahavirta -16,8 -26,0
Rahoituksen nettorahavirta 17,5 52,5
Tiedot on esitetty ennen Kesko-konsernin sisäisiä eliminointeja.