Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

4.8 Muut vastuusitoumukset
Milj. € 2017 2016
Omasta puolesta annetut vakuudet
Pantit 156,9 124,2
Kiinnitykset 23,3 23,3
Takaukset 6,0 5,1
Muut vastuut ja vastuusitoumukset 59,8 33,4
Muiden puolesta annetut vakuudet
Takaukset 0,3 0,3
Muut vastuut ja vastuusitoumukset 20,5 19,3
Annetuissa takauksissa ei ole esitetty takauksia, jotka liittyvät velkana konsernitaseessa tai vuokravastuuna liitteessä 4.7 esitettyihin eriin.
Takaukset erääntyvät seuraavasti: vuonna 2018 5,6 milj. euroa ja 2019−2022 0,6 milj. euroa.