Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

4.7 Vuokravastuut
Konserni vuokralleottajana
Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
Milj. € 2017 2016
Yhden vuoden kuluessa 390,9 414,8
Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa 1 283,9 1 344,0
Yli viiden vuoden kuluessa 1 238,0 1 269,9
Yhteensä 2 912,9 3 028,7
Ei purettavissa olevista jälleenvuokraussopimuksista odotettavissa olevien vastaisten vähimmäisvuokrien määrä 60,2 52,9
Tilikaudella kirjatut vuokrat ja jälleenvuokrausmaksut:
Vähimmäisvuokrakulut 407,3 423,0
Jälleenvuokratuotot 22,3 21,8
Vuoden 2017 tuloslaskelmaan sisältyy muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettuja kiinteistöjen pääoma- ja hoitovuokria sekä muita vuokria 463,7 milj. euroa (458,1 milj. euroa). Hoitovuokrat eivät sisälly vähimmäisvuokrakuluihin.
Kesko vuokraa liiketoimintaansa varten vähittäiskaupan ja sitä palvelevan logistiikan tarvitsemia tiloja. Vuokrasopimukset ovat pääosin indeksisidonnaisia ja paikallisen markkinakäytännön mukaisia. Osaan kiinteistöjen vuokrasopimuksista sisältyy jatko-optioita.
Konserni vuokralleantajana
Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella saatavat vähimmäisvuokrat:
Milj. € 2017 2016
Yhden vuoden kuluessa 11,4 10,3
Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa 26,5 18,7
Yli viiden vuoden kuluessa 19,0 28,5
Yhteensä 56,8 57,4
Tuloutetut muuttuvien vuokrien kokonaismäärät 1,4 2,2
Kesko vuokraa tiloja muille yrittäjille kuin K-kauppiaille muodostaakseen kauppapaikkaan kokonaisansaintaansa tukevan palvelukokonaisuuden. Tällaisia tiloja ovat tyypillisesti suuryksiköiden yhteydessä toimivat ns. etumyymälät.