Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto

Korolliset nettovelat

Korolliset nettovelat/käyttökate

Nettovelkaantumisaste