Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

3.9 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä
Osakkuus- ja yhteisyritykset
Osakkuus- ja yhteisyritykset käsitellään pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävinä sijoituksina.
Milj. € 2017 2016
Kirjanpitoarvo 1.1. 107,9 99,2
Osuus tilikauden tuloksesta 0,9 -1,3
Lisäykset 8,6 9,9
Kirjanpitoarvo 31.12. 117,4 107,9
Osakkuus- ja yhteisyritysosakkeille ei ole hintanoteerauksia.
Tiedot osakkuus- ja yhteisyrityksistä sekä konsernin omistusosuus niiden yhteenlasketuista varoista, veloista, liikevaihdosta ja voitosta/tappiosta:
Pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävillä yhteisyrityksillä, Kruunuvuoren Satama Oy:llä ja Mercada Oy:llä on kiinteistöjä, jotka on vuokrattu konsernin käyttöön. Vähittäiskaupan Takaus Oy ja Vähittäiskaupan Tilipalvelu Oy myyvät palvelujaan Keskon ja K-kauppiaiden vähittäiskauppayrityksille ja liettualainen UAB Mokilizingas tarjoaa paikallisille kuluttajille kuluttajarahoitusta. Hehku Kauppa Oy on Keskon ja Oriolan kesäkuussa 2017 perustama yhteisyritys, joka rakentaa terveys-, kauneus- ja hyvinvointimyymälöiden ketjua Suomessa. Muut osakkuusyritykset ovat lähinnä liikekiinteistöyhtiöitä, jotka ovat vuokranneet omistamiaan kiinteistöjä Kesko-konsernin käyttöön. Osakkuusyritykset, jotka ovat keskinäisiä kiinteistöyhtiöitä, on yhdistelty konsernitilinpäätökseen omistusosuuden mukaisesti.
2017
Milj. €
Varat Velat Liikevaihto Tilikauden tulos Omistus-
osuus, %
Mercada Oy, Helsinki 686,5 613,7 50,1 26,2 33,3
Kruunuvuoren Satama Oy, Helsinki 252,6 124,1 12,3 6,8 49,0
UAB Mokilizingas, Vilna, Liettua 54,2 45,4 5,9 1,6 12,8
Hehku Kauppa Oy, Espoo 1,8 0,8 - -2,3 50,0
Valluga-sijoitus Oy, Helsinki 32,2 0,0 - 2,3 46,2
Vähittäiskaupan Takaus Oy, Helsinki 94,1 0,6 1,5 6,8 34,3
Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy, Helsinki 7,6 1,8 9,6 0,3 30,0
Muut 4,6 3,3 0,2 -0,0
Yhteensä 1 133,5 789,6 79,6 41,6
2016
Milj. €
Varat Velat Liikevaihto Tilikauden tulos Omistus-
osuus, %
Mercada Oy, Helsinki 671,7 633,5 48,3 6,0 33,3
Kruunuvuoren Satama Oy, Helsinki 257,3 135,5 12,9 8,5 49,0
UAB Mokilizingas, Vilna, Liettua 39,4 32,6 5,9 1,9 12,8
Valluga-sijoitus Oy, Helsinki 30,2 0,3 0,0 2,7 46,2
Vähittäiskaupan Takaus Oy, Helsinki 86,8 0,3 1,4 7,4 34,3
Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy, Helsinki 7,2 1,7 9,1 -0,0 30,0
Muut 4,4 3,1 0,2 -0,0
Yhteensä 1 097,0 806,9 77,8 26,4
Keskinäiset kiinteistöyhtiöt
Seuraavan taulukon luvut ovat konsernin osuus kiinteistöyhtiöiden omaisuus- ja velkaeristä sekä tuloksesta. Erät sisältyvät konsernin taseeseen ja tuloslaskelmaan. Keskinäiset kiinteistöyhtiöt on käsitelty omistusosuuden mukaan yhteisinä toimintoina.
Milj. € 2017 2016
Pitkäaikaiset varat 36,2 36,5
Lyhytaikaiset varat 0,9 0,7
Varat yhteensä 37,1 37,2
Pitkäaikaiset velat 2,2 2,5
Lyhytaikaiset velat 5,3 5,2
Velat yhteensä 7,5 7,7
Nettovarallisuus 29,6 29,5
Tuotot 2,3 2,7
Kulut 3,5 3,9
Tulos -1,2 -1,2