Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

3.7 Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja niihin liittyvät velat
Laadintaperiaatteet
Pitkäaikaiset omaisuuserät (tai luovutettavien erien ryhmät) luokitellaan myytävänä oleviksi, kun niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä tulee kertymään pääasiassa niiden myynnistä ja myynti on erittäin todennäköinen. Jos niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä tulee kertymään pääasiassa niiden myynnistä sen sijaan, että se kertyisi niiden jatkuvasta käytöstä, ne esitetään kirjanpitoarvoonsa tai käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla sen mukaan, kumpi näistä on pienempi.
Tuloslaskelman vertailutietoja oikaistaan niiden toimintojen osalta, jotka on luokiteltu lopetetuiksi viimeisimmän esitettävän tilinpäätöskauden aikana. Lopetettujen toimintojen tulos siirretään siten omalle rivilleen myös vertailutietojen osalta. Tilikausilla 2017 ja 2016 konsernissa ei ollut lopetettuja toimintoja.
Milj. € 2017 2016
Aineettomat hyödykkeet - 3,9
Maa-alueet 0,3 10,4
Rakennukset ja kiinteistöosakkeet 0,2 6,7
Koneet ja kalusto 0,0 1,1
Vaihto-omaisuus 1,3 23,5
Yhteensä 1,8 45,7
Kesko-konserniin kuuluva Konekesko Oy on sopinut myyvänsä Still-trukkiliiketoiminnan vuoden 2018 alkupuoliskolla. Myytävään liiketoimintaan liittyvien varojen kirjanpitoarvo on noin 1 milj. euroa.
Vuonna 2017 myytävinä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyy velkoja 0,1 milj. euroa.
Vuonna 2016 myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin sisältyi rakentamisen ja talotekniikan kaupan käytössä Virossa ja Latviassa olevia kiinteistöjä, jotka myytiin toukokuussa 2017.
Lisäksi vuonna 2016 myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin sisältyi Yamaha-edustus ja Yamarin-veneliiketoiminta, jotka Konekesko Oy myi kesäkuussa 2017.
Vuonna 2016 myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyi velkoja yhteensä 0,8 milj. euroa.