Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

2.5 Liikevoittoon kirjatut valuuttakurssierot
Milj. € 2017 2016
Myynti 0,0 -0,1
Muut tuotot 1,9 2,7
Ostot -0,8 0,2
Muut kulut -3,9 -3,7
Yhteensä -2,8 -1,0