Hae keskon vuosiraportista 2017

Osakeomistuksen jakautuminen
Osakeomistuksen jakautuminen omistajaryhmittäin 31.12.2017
Kaikki osakkeet Osakkeiden määrä, kpl Osuus kaikista osakkeista, %
Yritykset ja asuntoyhteisöt 24 473 866 24,47
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 7 372 041 7,37
Julkisyhteisöt* 5 722 264 5,72
Kotitaloudet 25 707 650 25,70
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt** 5 447 565 5,45
Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt 31 296 366 31,29
Yhteensä 100 019 752 100,00
A-osakkeet Osakkeiden määrä, kpl Osuus A-osakkeista, % Osuus kaikista osakkeista, %
Yritykset ja asuntoyhteisöt 18 438 943 58,10 18,44
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 4 017 971 12,66 4,02
Julkisyhteisöt* 443 066 1,40 0,44
Kotitaloudet 6 053 948 19,08 6,05
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt** 2 041 815 6,43 2,04
Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt 741 264 2,34 0,74
Yhteensä 31 737 007 100,00 31,73
B-osakkeet Osakkeiden määrä, kpl Osuus B-osakkeista, % Osuus kaikista osakkeista, %
Yritykset ja asuntoyhteisöt 6 034 923 8,84 6,03
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 3 354 070 4,91 3,35
Julkisyhteisöt* 5 279 198 7,73 5,28
Kotitaloudet 19 653 702 28,78 19,65
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt** 3 405 750 4,99 3,41
Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt 30 555 102 44,75 30,55
Yhteensä 68 282 745 100,00 68,27
* Julkisyhteisöt esim. kunnat, Ahvenanmaan maakuntahallinto, työeläkelaitokset ja sosiaaliturvarahastot
** Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt mm. apurahoja jakavat säätiöt, edunvalvontajärjestöt ja erilaiset yleishyödylliset yhdistykset
Osakeomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2017
Kaikki osakkeet
Osakkeita
Osakkaiden määrä, kpl Osuus osakkeiden omistajista, % Osakkeet yhteensä Osuus osakkeista, %
1−100 15 610 36,88 810 697 0,81
101−500 15 130 35,75 3 977 499 3,98
501−1 000 4 983 11,77 3 920 758 3,92
1 001−5 000 5 136 12,14 11 220 269 11,22
5 001−10 000 787 1,86 5 569 694 5,57
10 001−50 000 552 1,30 10 963 711 10,96
50 001−100 000 68 0,16 4 837 246 4,84
100 001−500 000 39 0,09 7 730 463 7,73
500 001− 17 0,04 50 989 415 50,98
Yhteensä 42 322 100,00 100 019 752 100,00
A-osakkeet
Osakkeita
Osakkaiden määrä, kpl Osuus A-osakkeiden omistajista, % A-osakkeet yhteensä Osuus A-osakkeista, %
1−100 3 246 38,60 134 589 0,42
101−500 1 983 23,58 503 895 1,59
501−1 000 1 084 12,89 941 465 2,97
1 001−5 000 1 427 16,97 3 436 596 10,83
5 001−10 000 348 4,14 2 450 573 7,72
10 001−50 000 270 3,21 5 757 940 18,14
50 001−100 000 32 0,38 2 267 659 7,15
100 001−500 000 12 0,14 2 482 803 7,82
500 001− 7 0,08 13 761 487 43,36
Yhteensä 8 409 100,00 31 737 007 100,00
B-osakkeet
Osakkeita
Osakkaiden määrä, kpl Osuus B-osakkeiden omistajista, % B-osakkeet yhteensä Osuus B-osakkeista, %
1−100 13 458 36,94 731 014 1,07
101−500 14 019 38,48 3 696 566 5,41
501−1 000 4 150 11,39 3 187 670 4,67
1 001−5 000 4 015 11,02 8 458 243 12,39
5 001−10 000 434 1,19 3 108 052 4,55
10 001−50 000 284 0,78 5 481 686 8,03
50 001−100 000 33 0,09 2 427 146 3,55
100 001−500 000 25 0,07 5 412 854 7,93
500 001− 10 0,03 35 779 514 52,40
Yhteensä 36 428 100,00 68 282 745 100,00
10 suurinta osakkeenomistajaa osakelukumäärän perusteella 31.12.2017
Osakkeiden määrä, kpl Osuus osakkeista, % Äänimäärä Osuus äänimäärästä, %
1. K-kauppiasliitto ry 4 140 092 4,14 41 400 920 10,74
2. Vähittäiskaupan Takaus Oy 3 491 771 3,49 27 148 568 7,04
3. Kruunuvuoren Satama Oy 3 438 885 3,44 34 388 850 8,92
4. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 951 696 1,95 5 935 960 1,54
5. Valluga-sijoitus Oy 1 340 439 1,34 13 404 390 3,48
6. Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiö 1 180 950 1,18 11 809 500 3,06
7. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 130 986 1,13 1 130 986 0,29
8. Valtion Eläkerahasto 1 050 000 1,05 1 050 000 0,27
9. Oy The English Tearoom Ab 1 000 000 1,00 1 000 000 0,26
10. Heimo Välinen Oy 530 000 0,53 5 300 000 1,37
Ei sisällä Kesko Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita, joiden määrä 31.12.2017 oli 563 137 kappaletta.
10 suurinta osakkeenomistajaa äänimäärän perusteella 31.12.2017
Osakkeiden määrä, kpl Osuus osakkeista, % Äänimäärä Osuus äänimäärästä, %
1. K-kauppiasliitto ry 4 140 092 4,14 41 400 920 10,74
2. Kruunuvuoren Satama Oy 3 438 885 3,44 34 388 850 8,92
3. Vähittäiskaupan Takaus Oy 3 491 771 3,49 27 148 568 7,04
4. Valluga-sijoitus Oy 1 340 439 1,34 13 404 390 3,48
5. Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiö 1 180 950 1,18 11 809 500 3,06
6. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 951 696 1,95 5 935 960 1,54
7. Heimo Välinen Oy 530 000 0,53 5 300 000 1,37
8. K-ruokakauppiasyhdistys ry 502 588 0,50 5 025 880 1,30
9. Food Paradise Oy 489 541 0,49 4 895 410 1,27
10. T.A.T. Invest Oy 198 020 0,20 1 931 600 0,50
Johdon osakeomistus
Kesko Oyj:n hallituksen jäsenet ja pääjohtaja sekä edellä mainittujen määräysvallassa olevat yhteisöt omistivat joulukuun 2017 lopussa 306 814 Kesko Oyj:n A-osaketta ja 58 650 Kesko Oyj:n B-osaketta, eli yhteensä 365 464 kpl, mikä edustaa 0,37 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,81 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.
Pääjohtajalla oli 31.12.2017 Kesko Oyj:n B-osakkeita 36 091 kappaletta, mitkä edustavat 0,04 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,01 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Konsernijohtoryhmällä mukaan lukien pääjohtaja oli 31.12.2017 Kesko Oyj:n A-osakkeita 81 kappaletta ja B-osakkeita 116 858 kappaletta, mitkä edustavat 0,12 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,03 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.