Hae keskon vuosiraportista 2017

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)
Emoyhtiön tuloslaskelma
1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016
Liikevaihto 4 546 014 549,58 307 057 226,84
Liiketoiminnan muut tuotot 957 239 419,90 145 872 845,35
Materiaalit ja palvelut -3 999 992 238,07 -182 055 341,10
Henkilöstökulut -292 237 926,43 -78 391 983,08
Poistot ja arvonalentumiset -64 691 857,88 -25 123 873,93
Liiketoiminnan muut kulut -581 088 865,22 -153 377 504,75
Liikevoitto 565 243 081,88 13 981 369,33
Rahoitustuotot ja -kulut -71 760 675,11 10 150 624,85
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 493 482 406,77 24 131 994,18
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos -4 820 340,90 7 253 944,92
Konserniavustus 47 337 019,21 137 567 419,37
Tulos ennen veroja 535 999 085,08 168 953 358,47
Tuloverot -40 943 927,77 -21 025 798,49
Tilikauden tulos 495 055 157,31 147 927 559,98