Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

Liite 15. Saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Milj. € 2017 2016
Pitkäaikainen
Lainasaamiset 168,0 214,1
Pitkäaikainen yhteensä 168,0 214,1
Lyhytaikainen
Myyntisaamiset 126,1 44,0
Lainasaamiset 430,0 570,1
Siirtosaamiset 119,3 11,1
Lyhytaikainen yhteensä 675,4 625,2
Yhteensä 843,4 839,3
Saamiset osakkuus- ja yhteisyrityksiltä
Milj. € 2017 2016
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset 57,5 57,5
Muut saamiset 0,1 0,1
Pitkäaikainen yhteensä 57,6 57,6
Lyhytaikaiset saamiset 3,0 1,0
Yhteensä 60,7 58,6
Kesko Oyj on antanut pitkäaikaisen lainan yhteisyritykselleen Mercada Oy:lle, 56,0 milj. euroa.
Siirtosaamiset
Milj. € 2017 2016
Verot 4,1 20,7
Palvelukorvaukset 3,7 0,9
Henkilöstökulut 10,8 6,2
Ostot 29,4 15,8
Muut 55,3 25,7
Yhteensä 103,3 69,2