Hae keskon vuosiraportista 2017

Pääjohtajan katsaus

Hyvä kaupallinen kehityksemme vahvistaa uskoa siihen, että painotus laatuun, valikoimiin ja palveluihin on oikea. 

Graphs
graph 1 graph_2

KESKON STRATEGIA

Keskon strategisia liiketoiminta-alueita ovat päivittäistavarakauppa, rakentamisen ja talotekniikan kauppa sekä autokauppa. Näissä liiketoiminnoissa Keskolla on vahva osaaminen ja markkina-asema, ja nämä liiketoiminnat tarjoavat hyvän ja kannattavan pitkän aikavälin kasvupotentiaalin.

Vuonna 2017 liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla ja kannattavuus parani edellisestä vuodesta. Strategiamme toteutus kohti fokusoituneempaa K-ryhmää eteni määrätietoisesti yritysmyyntien myötä.

KESTÄVÄ KEHITYS

Asetimme ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä tieteelliset ilmastotavoitteet (Science Based Targets) toimintamme päästöjen vähentämiseksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi lisäämme uusiutuvan energian käyttöä ja parannamme energiatehokkuuttamme.